15 Temmuz resmi tatil mi? İşte, TBMM'de kabul edilen kanun teklifi tam metni

15 Temmuz resmi tatil mi? İşte, TBMM'de kabul edilen kanun teklifi tam metni

15 Temmuz resmi tatil mi suali, Temmuz ayı içerisinde pek çok vatandaşın incelediği mevzular arasında yer almaya başladı. FETÖ'nün darbe teşebbüsüne gösterilen direnişin resmi olarak patentlenmesinin…

15 Temmuz, resmi ve dini tatiller mevzuatında yer alan günlerden birisi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen kanun öneriyi, 2017 seneyi itibariyle kabul edilerek uygulanmaya başlandı. İşte, 15 Temmuz resmi tatil mi sualinin ayrıntıları

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- 1 Ankara Şehrine bağlı “Kazan İlçesi”nin ismi “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 1 17.3.1981 tarihli ve 2429 rakamlı Milli Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının C bendi alttaki biçimde değiştirilmiştir.

“C 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Katlanma Hakkı Günü tatilidir.”

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi KAYITLARINA GEÇEN KANUN BAHANESİ

Türk Silahlı Güçleri içerisinden askeri üniforma giymiş bir grup Fetö üyeyi cuntacı terörist tarafından 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi ve ulusal istemi hedef alan adice bir darbe teşebbüsünde bulunulmuş, buna karşı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkemizin her yerinde halkımız canı pahasına darbeci eforlarla çaba etmiş ve bu melun kalkışmayı önlemiştir.

15 Temmuz gecesi, Aziz Halkımız caddelere, alanlara inerek; namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı yalnızca, imanından aldığı efor ve üryan elleriyle bir defa daha istiklali ve istikbali için destani bir çaba vermiştir. İstemlerini Fethullahçı terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi
üyelerinin girişimleri, ulusun ortak, gayretçi istemi ve tüm müesseseleriyle devletin kararlılığı karşısında zafersiz olmuştur.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 15 Temmuz gecesi yaşananlar darbeci despotlara karşı bir ulusun topyekün direnişini ifade etmesi ve onları akamete uğratması bakımından dünya millet hareketleri tarihinde kesinlikle ayrı bir yere sahip olacaktır. İstanbul Boğaz Köprüsünde, Vatan Sokağında, Taksim
Meydanında, Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi’de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğünde ve sayamadığımız bir hayli başka yerde nelerin yaşandığı elbette genel görüntüsü, drama neticeleri, sergilenen vahşet ve saldırganlık bakımlarından ortadadır. Ancak tam bunların arka tasarısında peyderpey anlaşılan, ortalıkta ki toz bulutu böldükçe daha iyi görülen, bir halkı ulus yapan sosyal bağlara, ortak kader ve gelecek duygusuna tekabül eder biçimde kahramanlık misalleri, insan öyküleri vardır. Askeri binalarda organize çete üyelerinin operasyonlarını engellemek için arkamda kimse var mı diye bakmaksızın direniş gösteren askeriye üyeleri, tankların hareketini engellemek için bana ne olur diye düşünmeksizin onun önüne vücudunu siper eden vatandaşlar, her yerde ve her biçimde kararlı bir direniş gösteren ulusumuzun tüm üyeleri hepimizin ortak belleğinde ve nihayet ulusumuzun şanlı tarihinde yerini almıştır.

Fetö çete üyelerinin darbe girişimine karşı bu kahramanca direnişin ortaya konduğu ehemmiyetli yerlerden birisi elbette darbecilerin karargah olarak kullanıp, savaş uçaklarını ve helikopterleri seferber ettikleri Akıncı hava üssünün yer aldığı Kazan’dır. Kazanlılar o gece genci yaşlısı, bayanı erkeği hep
birlikte üsse giderek kahramanca çaba etmiş, jetlerin önüne uyumuş ve tarlasındaki mahsullerini yakarak jetlerin havalanmasını yasaklamaya çalışarak sivil direnişin ateşleyicisi olmuştur. Kazan İlçemizin adını “Kahramankazan” olarak değiştirme önerimiz, yalnızca Kazan milletinin kahramanlığına karşı değil o gece her yerde ulus istemine sahip çıkmak için çaba veren tüm kahramanlıklara karşı ulus isteminin tecelligahı olan Meclisimizin anlamlı ve yerinde bir mukabelesi olacaktır.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı ulusumuzun ortaya koyduğu kararlı çaba ve destani direnişte ona mihmandarlık eden Başkumandanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, tüm parti genel başkanlarının ortak davranışları hayati bir yere sahiptir. Her istikametiyle 93 yılık Cumhuriyet ve 70 senelik demokrasi tarihimizde ayrı bir yere sahip olan 15 Temmuz tarihinin ulusumuzun ortak kader ve gelecek duygusunda taşıdığı anlama binaen “Demokrasi ve Serbestlikler Günü” olarak kabulü için Kanun Önerimiz Yüce Meclisin takdirlerine sunulmuştur.