"2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları" genelgesi Resmi Gazete'de

"2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları" genelgesi Resmi Gazete'de

2022-2024 Yarıyılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında kamu yatırım tüketmelerinden azami seviyede tasarruf edilirken, kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı

2022-2024 Yarıyılı Yatırım Programı hazırlıkları ile alakalı Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer rakamında yayımlandı.

Genelgede, yurttaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma emelleri istikametinde makroekonomik kararı gözetmek, yapımı artırmak ve cemiyetin refah seviyesini yükseltmek üzere 2019-2023 yarıyılında On Birinci Kalkınma Planı'nın uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yarıyılda temel hedefimiz olan sürdürülebilir gelişmeyi hakikatleştirmek üzere kamu tüketmelerinde tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek maliyet kararını gözetmek, yurt içi tasarrufları artırmak, cari operasyonlar sarihini eksiltmek, kamu mali balanslarını ve mali disiplini daha da kuvvetlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal kararı gözetmek temel önceliklerimizdir. Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin sürat ve niteliğinin artırılması için kamu yatırımlarına parçalayan kaynakların önümüzdeki yarıyıl için hedeflenen siyasetlere azami oranda katkı sağlayacak biçimde tahsisi ve bereketli kullanımı temel prensibimiz olacaktır."

"İŞ, İMAL, YATIRIM VE YAŞAM ETRAFINI İYİLEŞTİREN KALİTELİ ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCELİK VERİLECEK"

Kamu yatırım tüketmelerine ait olarak da genelgede, şunlar kaydolundu:

"Kamu yatırım tüketmelerinden azami seviyede tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını bitirecek biçimde tasarımlanacak ve yaşama geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri, özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette tanımlanacak, iş, imal, yatırım ve yaşam etrafını iyileştiren kaliteli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına parçalayan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal lüzumları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek kalitedeki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet aktif, bereketli ve zamanında hakikatleştirilmesine, mevcut anapara stokunun daha aktif kullanılmasına ve yatırım tüketmelerinin en kısa zamanda ekonomik ve sosyal berekete dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, 2022 Seneyi Yatırım Programı hazırlıklarında, 2022-2024 yarıyılı Orta Vadeli Program'da yer alan emel, siyasetler, öncelikler ve mali çerçevenin temel alınacağı vurgulandı.

"EN KISA MÜDDETTE BİTİRİLEBİLECEK OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK"

Ayrıca, Orta Vadeli Program'la geçimli olmak kaydıyla, kamu yönetlerinin stratejik tasarılarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı aktarılan genelgede, şunlar paylaşıldı:

"Proje bazında tahsisat öneri ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa müddette bitirilebilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf önlemleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Seneyi Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit anapara stokundan azami kapasitede faydalanılması için lüzumlu bakım ve onarımlara önemsenecek, yurttaşlarımızın acil gereksinimlerine ve ekonomide katma değer çoğalışına doğrudan hizmet etmeyen projeler öneri edilmeyecektir."

"2022-2024 Yarıyılı Yatırım Programı Hazırlama Kılavuzu"ne de yer verilen genelgede, tam kuruluşların 2022 Seneyi Yatırım Programı hazırlıkları ile alakalı olarak bundan sonraki süreçte, genelgede belirtilen hususlar ile kılavuzda vurgulanan öncelikleri, temelleri ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 23 Haziran 2021 tarihli Yatırım Arzları Bültenine istinaden yolladıkları yatırım önerilerinde varsa proje bazındaki farklılık tekliflerini serilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi KaYa aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına yollamaları da istendi.