3 bakanlıktan Ayşe Tuba Arslan yanıtı

3 bakanlıktan Ayşe Tuba Arslan yanıtı

Daha Önceki eşinin satırlı hamlesine uğrayan Ayşe Tuba Arslan, 2019 senesinde yaşamını kaybetti. “Beni öldürecek” diyerek 23 kere müracaat yapmış olmasına karşın kızlarının korunmadığı mazeretiyle…

‘O ARZUHAL TESLİM EDİLMEDİ’

- Adalet Bakanlığı: Duruşmalarca ve savcılıklarca yapılan yargısal harekâtlardan tatmin olmayan tarafların, bunu yönet hukuku prensipleri içerisinde bir hizmet hatayı telakki ederek Adalet Bakanlığı’na karşı tazminat davası açmaları kabul edilemez. Aksi düşünce, dolaylı olarak duruşmaların ve savcılıkların yargısal faaliyetlerinin Adalet Bakanlığı’nca sorgulanmasını birliktesi getirir ki, Anayasa’da güvence altına alınan duruşmaların bağımsızlığı ve hukuk devleti prensipleri karşısında bu muhtemel değildir. Dava mevzusu vakanın reelleşmesinde ise bakanlığımıza atfı kabil bir hizmet hatayı bulunmamaktadır. “Benim vefatım asıllaşınca mı bana destek edeceksiniz” biçimindeki arzuhal de Eskişehir Adliyesi’ne teslim edilmemiştir.

‘BİZE DEĞİL, DAHA ÖNCEKİ KOCASINA DAVA AÇIN’

- İçişleri Bakanlığı: Mevzubahisi hadiseyle alakalı yönetimize atfedilecek rastgele bir hata bulunmamaktadır. Bahse mevzu vaka üçüncü bireyin maksatlı biçimde asıllaştırdığı bir eylem neticeyi alana gelmiştir. Bu sebeple bu hadiseyi asıllaştıran kişinin kabahat teşkil eden şahsi hatayı sebebiyle adli yargı yerinde mesul şahıslara karşı dava açılmalıdır. Yönetimizin yapılan harekâtlardan hatayı olmadığı hakikati karşısında şikayetçilerin tazminat arzlarının reddi gerekir.

‘DESTEK İSTEMEDİ, HATAMIZ YOK’

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 6284 rakamlı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gözetici temkin alınabiliyor. Öncelikle bu hizmetleri korunan bireyin arz etmesi gerekir. Oysa ki somut vakamızda Ayşe Tuba Arslan’ın bu sayılanlar kapsamında destek arzı olmamıştır. Bu düzeyde yönetin bir hizmet yanılgısından bahsetmek muhtemel olmayacaktır.