AB’de Türkiye’ye en olumlu bakan Letonya

AB’de Türkiye’ye en olumlu bakan Letonya

Avrupa Meclisi tarafından yaptırılan bir kamuoyu araştırmasında, Avrupa Birliği yurttaşlarının Türkiye algısı da yer aldı. Çalışmaya göre AB azaları arasında Türkiye’nin imajının en pozitif olduğu ülke

Türkiye’ye pozitif bakanlar listesinde Letonya’yı, Romanya yüzde 55 ile Hırvatistan ve Litvanya yüzde 52 izliyor. Türkiye’ye en negatif bakış ise Yunanistan yüzde 4, Kıbrıs yüzde 9 ve İsveç’te yüzde 12. AB ortalaması yüzde 28. AB’nin önde gelen ülkelerinde Türkiye ile alakalı tablo şöyle: Almanya yüzde 17, Fransa yüzde 22 ve İtalya yüzde 25 İspanya yüzde 39.

Araştırmaya göre yaş yükseldikçe Türkiye’ye pozitif bakanların oranı düşüyor. 15-24 yaş aralığında Türkiye’ye pozitif bakanların oranı yüzde 38 olarak tanımlanırken 55 yaşın üstündekilerde bu oran yüzde 22. Ankette yer alan öteki ülkeler arasında imajı en iyi olan İngiltere yüzde 65. Bu ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri yüzde 58, Hindistan yüzde 38, Çin yüzde 22 ve Rusya yüzde 10 izliyor.