Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 79 sözleşmeli personel alacak - İşte Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuru şartları

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 79 sözleşmeli personel alacak - İşte Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvuru şartları

Adli Tıp Müesseseyi Başkanlığına kontratlı personel alımı için müracaatlar Adli Tıp Müessesesinin www.atk.gov.tr adresli fotoğrafı internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden…

Adli Tıp Müesseseyi Başkanlığı kontratlı personel alımı için bülten yayınlandı. Yayınlanan duyuruda "Adli Tıp Müesseseyi Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 rakamlı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe giren “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına Ait Temeller”a göre, 657 rakamlı Devlet Memurları Yasayı’nun 4/B maddesi uyarınca kontratlı personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı, kaliteyi ve özel koşulları belirtilen 18 Değişik Teknik Hizmet Personeli Kimyacı, 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli Hizmetli pozisyonu için Adli Tıp Müesseseyi Başkanlığınca yapılacak laflı imtihan neticesine göre kontratlı personel istihdamı yapılacaktır." denildi. 

Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 haysiyetiyle sona erecek. 

 Laflı imtihanlara, merkezi imtihanda alınan puanlar temel olmak kaydıyla, azami puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon rakamının 3 katı kadar aday çağrılacak.

ADLİ TIP MÜESSESEYİ KONTRATLI PERSONEL ALIMININ AYRINTILARI

Başvuru yeri ve biçimi:

Başvurular Adli Tıp Müessesesinin www.atk.gov.tr adresli fotoğrafı internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan müracaat sonrasındaposta veya değişik bağlantı kanallarıyla rastgele bir evrak sevk edilmeyecektir. Başvuru esnasında resim, KPSS netice evrakı, diploma veya geçici mezuniyet evrakı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının silahlı ibareli sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu dokümanların pdf ya da fotoğraf formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru harekâtını uygun biçimde yaparak bitiren adaylara müracaat kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kontratlı pozisyon ve unvan için sadece bir müracaat yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için müracaat yapması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak, bu biçimde imtihana girenler
kazanmış olsalar bile misyona başlatılmayacaktır.

Adli Tıp Müesseseyi Başkanlığı Kontratlı Personel Alımı Genel koşulları:

a Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
b Son müracaat günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 rakamlı Yasanın 40’ıncı maddesindeki yaş koşullarını taşımak ve merkezi imtihanın yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü haysiyetiyle 35 yaşını tamamlamamış olmak. 01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular başvuru edebilecektir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için merkezî imtihanın KPSS-2020 yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü haysiyetiyle 30 yaşını tamamlamamış olmak.01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar imtihana başvuru edebilecektir.
c Askerlikle alakası bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç 657 rakamlı Yasanın farklı 48/1-A/5 bendinde sayılan kabahatlerden mahkûm olmamak,
d 657 rakamlı Yasanın 53’namcı maddesi kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini kesintisiz yapmasına mani olabilecek us hastalığı bulunmamak,
e Kamu haklarından yoksun olmamak,
f Son başvuru tarihi haysiyetiyle soyulacak pozisyon için zorunlu öğrenim kalitesini taşıyor olmak.