Aidat tartışmasında kritik detay: Kiracı da evsiz kalabilir

Aidat tartışmasında kritik detay: Kiracı da evsiz kalabilir

Site ve apartman idareyicilerinin, ödentilerini geciktiren komşularını, site ve apartman bülten panolarına adlarını yazarak ifşa etmeleri bilinen bir yöntem. Ancak bu yönteme duruşma 'dur' dedi. Artık

Türkiye'nin gündemine oturan hadise geçtiğimiz günlerde Denizli'de yaşandı.

Ödenti borcunu geciktirdiği için adını, site durgunlarının bulunduğu WhatsApp grubuna atan idareyicisine “Şahsi bilgilerini ifşa ettiği” iddiasıyla dava açan yurttaş, hukuk çabası başlattı.

'Mağdur yurttaşı' haklı bulan savcılık da mevzubahisi idareyicinin, Türk Ceza Yasayı’nun Türk Ceza Kanunu 136/1 maddesindeki “Şahsi bilgileri, hukuka ters olarak ele geçirmek veya yaymak” kabahatinden iki seneden dört seneye kadar mapusla suçlanmasını arz etti. İdareyici önümüzdeki günlerde egemen karşısına çıkacak.

İFŞACI İDAREYİCİLERE MAPUS CEZASI

Mevzuyla alakalı Hürriyet'e değerlendirmelerde bulunan Avukat Bilal Çelik de senelerce uygulanan 'ifşa' yöntemini yasal açıdan değerlendirdi.

Gerek WhatsApp gibi platformlarda 'borçlular' listesi paylaşmanın, gerekse site kapısına 'borçlular listesi' asmanın kanuna ters olduğunu belirten Çelik şu tespitlerde bulundu:

- Alakalı maddeye göre; şahsi bilgileri, hukuka ters olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren şahıs, iki seneden dört seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılır.

- Yapılan soruşturma savcılık safhasında bilgileri hukuka ters olarak verme veya ele geçirme kapsamında değerlendirilmeye alınmış, şikayetin yerinde olduğu görülmüş ve kovuşturma safhasınasuçlama geçilmiştir.

- Türkiye’de bina ve site idareleri bakımından genel uygulama bu biçimde olsa da yapılan eylem yasaya terslik teşkil etmektedir. Borcunu ödememiş olsa da bireylerin balakalarının bu biçimde paylaşılması hukuka terslik teşkil eder. Sosyal yaşam ve toplu alanların huzurlu sukünu açısından da bu gibi hareketlerin yanlış olduğu kanısındayım.

PEKİ BORÇLAR NASIL TAHSİL EDİLECEK?

Site idareyicilerine yol da gösteren Avukat Çelik "Kat mülkiyet yasayı borçlar yasayı ve icra iflas yasayı bize bu mevzuda yol göstermektedir. Yasalarımızda alana getirilen tertip etmelere göre kiracı, ev ve işyerinde; ısıtma, aydınlatma ve su kullanma giderlerine katlanmakla mükelleftir" dedi ve ilave etti:

"Eğer belirttiğimiz bu borç kalemleri sebebiyle kiracı borcunu ödememiş ise, kiraya veren ödenmemiş ödenti borçlarını apartman veya site idaresine ödeyerek kiracı hakkında icra takibi başlatarak tahsil edebilir. Site veya apartman idaresinin ödenti borcu için kiracıya değil malike karşı icra takibi yapması gerekmektedir."

KİRACIYSANIZ KONUTTAN ATILABİLİRSİNİZ!

Avukat Çelik, borçlunun mülk sahibi değil kiracı olması gidişatında ise evinden bile olabileceğini şu laflarla anlattı: "Ödenti ödememek haklı fesih sebebidir. Kiracı kirada bulunduğu vakit boyunca kiralananın yan giderlerine ortak olmak vaziyetindedir. Yan giderlere ortak olmayan kiracı ile alakalı borçların ödenmemesi halinde kontratın feshi yoluna bile gidilebilmektedir. Bu vaziyet kiraya veren için haklı fesih sebebidir."

SİTE ÖDENTİ İDAREMELİĞİ

Bir apartmanda yaşayan her yurttaşın, dairesinin vergisini ödeme gerekliliği bulunur. 634 rakamlı Kat Mülkiyeti Yasayı’nun 20. maddesinde apartman ödenti yasayı ile alakalı şu ifadeler yer alıyor:

Madde 20 – Kat maliklerinden her bkocaman aralarında başka cinsli uyuşma olmadıkça:

a Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için bir araya gelecek avansa denk olarak;

b Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, kuvvetlendirme ve onarım giderleri ile idareyici aylığı gibi öteki giderlere ve ortak kuruluşların firma giderlerine ve giderler için bir araya gelecek avansa kendi arsa hisseyi oranında; katılmakla mükelleftir.

c Kat malikleri ortak yer veya kuruluşlar üzerindeki kullanma hakkından bırakmak veya kendi bağımsız bvefatının gidişatı dolayısıyla bunlardan yararlanmaya ihtiyaç ve gereksinim bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans hissesini ödemekten sakınamaz.

Gider veya avans hissesini ödemeyen kat maliki hakkında, öteki kat maliklerinden her bkocaman veya idareyici tarafından, idare tasarısına, bu Yasaya ve genel kararlara göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans hissesinin tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle mükelleftir.