AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan 'OHAL' açıklaması: 'Söylemlerinin hepsi çarpıtmalar olarak karşımıza çıkıyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan 'OHAL' açıklaması: 'Söylemlerinin hepsi çarpıtmalar olarak karşımıza çıkıyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyeti’nda kabul edilen Devlet Memurları Yasayı’yla alakalı muhalefetin suallerine verdiği yanıtta, "OHAL söylemlerinin…

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyeti’nda kabul edilen Devlet Memurları Yasayı’na göre yapılan tertip etmeye ait muhalefetin tenkitlerine yanıt verdi. Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden 5 sene geçtiğini anımsatarak, "Devlet Memurları Yasayı’na göre bir yasasız, disipline ters, devlet memuriyetiyle bağdaşmayan, devlete, halka hıyanet eden bir teşebbüsü ortaya koyan bireyle alakalı ancak iki sene içerisinde disiplin soruşturmasıyla onun görevine son verebilme ihtimali mevzubahisidir. Ancak 15 Temmuz olalı 5 sene olduğunu öğreniyorsunuz. Dolayısıyla burada tamamen terörle gayret kapsamında devletimizin bu çabayı yapabilmesine ait bir yasal, meşru, anayasal zeminin zamanının uzatılmasına ait bir süreci yaşıyoruz. Bunun dışındaki tam yorumlar, OHAL söylemlerinin hepsi aslı yansıtmayan saptırmalar olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

"Mevzuatımıza göre, 657 rakamlı Devlet Memurları Yasayı’na göre hem memurlar hem kamu görevlileriyle alakalı disiplin amirleri ve disiplin heyetleri başka bir deyişle yürütme erki ihraç kararları vermeye yetkilidir, mevzuatımız buna amirdir. Yönetin her türlü harekât ve eylemi de yargı teftişine tabidir. Dolayısıyla, bu anlamda mevzuatı doğru ortaya koymak gerekir. Sistem bu güzergahta, terörle gayret kapsamında 2 seneyi aşan müddetler zamanaşımıyla cezasızlıkla karşılayabilecek vaziyettedir. Bunun için 31 Temmuz 2021 tarihinde bitecek olan vaktin terörle gayret kapsamında hem yöneti hem yargıyı yetkilendirmek bakımından bir vakit tanınması mevzubahisidir. Bunun dışındaki değerlendirmelere hukuken katılma imkânımız bulunmamaktadır."