ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu

ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu

ALES puan hesaplama hakkında detaylar yoğun ilgi görüyor. Ertelenen 2020 ALES/2 oturumu 21 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar.…

ALES’2 seansı koronavirüs önlemleri dahilinde ertelenmişti. Ertelenen ALES’e giren adaylar puan hesaplamanın ayrıntılarını araştırıyorlar. ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Adayların her testteki suallere verdikleri doğru ve yanlış yanıtlar ayrı ayrı toplanacak, doğru yanıt sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar ele geçirilecek.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli suallerden oluşan testlerin uygulandığı bu imtihanın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki suallere verdikleri doğru ve yanlış yanıtlar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar ele geçirilecektir. Her test2 için imtihanı geçerli tüm adayların ham puanlarının vasatisi ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, vasatisi 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylelikle her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES puan hesaplama nasıl yapılır ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu

İmtihandan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sualler değerlendirme dışı bırakılarak geçerli suallerin puan değerinin yine tespit etmesi suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki yöntem kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır ALES puan hesaplama değerlendirme tablosu