Aliağa'da sökümü yapılacak savaş gemisinde risk tespit edilmedi

Aliağa'da sökümü yapılacak savaş gemisinde risk tespit edilmedi

Asbest iddiaları ile gündeme gelen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo isimli savaş gemisinin, İzmir Aliağa'da tasarlanan söküm operasyonlarına ait riskli ya da tehlikeli bir gidişatın mevzubahisi

Etraf, Şehircilik ve İklim Farklılığı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre; Brezilya'dan İzmir Aliağa söküm kuruluşlarına gelecek olan geminin, uzun zamandır izin beklediği bildirildi. İzin arzı sonrası kamuoyundaki endişelerin dinlenmesi ile bir kere yapılması gereken hakimiyetler; beynelmilel yeterliliği olan uzman adlarca, beynelmilel kriterlere göre tekerrür yapıldı. Basel Kontratı uyarınca gemide riskli, tehlikeli rastgele bir gidişat tespit edilmedi. Geminin sökülmesine izin veren karar, beynelmilel hukuka göre alındı.

TÜM MÜKELLEFLİKLERİ YERİNE GETİRDİ

Avrupa Birliği AB Gemi Geri Dönüşüm Anayasayı kapsamında uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Kuruluşları Listesi'nde de bulunan gemi; tüm mükelleflikleri yerine getirince Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, riskli madde stoku, ışınım inceleme belgesi, gemi söküm tasarıyı, gas-free operasyonunun yapıldığına dair belge, Nükleer Tertip Etme Kurumu'nun geminin sökülmek üzere Türkiye'ye getirilmesinde radyolojik açıdan mahzur olmadığına dair resmi yazısı gibi izin vermeme alternatifi ortadan kalktı.

EN MİNİK TEHLİKEDE GERİ SEVK EDİLECEK

Türk kara sularında da gemi, mevzuata ve legal tertip etmelere uygun bir teknikle, beynelmilel yetkinliğe sahip uzmanların teftişlerden geçirilecek ve en minik riskli bir gidişat, tehlike mevzubahisi olursa hiç kararsız geri sevk edilecek. Gemi söküme uygun bulunursa da yeniden mevzuata ve legal tertip etmelere uygun bir teknik ile bu mevzuda beynelmilel yetkinliğe sahip uzman adlarca titizlikle söküm operasyonu hakikatleştirilecek. Bakanlık yetkilileri, yurttaşların sıhhatini riske atacak rastgele bir teşebbüse izin vermenin mevzubahisi olmadığını da bildirdi.