Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

Anadolu parsını, bozkır kartalını, Harran kertelenkelesini öğreniyoruz. Peki, dünyada yalnızca Halkalı mahallesinde görülen sultanpelemirini ya da Alanya'da görülen makberinaşkı çiçeğini? Flora açısından

Tarım ve Orman Bakanlığı “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Risk Altında Cinsleri için Cins Eylem Tasarıları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi”ni başlattı.

36 aylık bir projede nesli tükenmekte olan hayvanların yanı gizeme nebatların üzerine de çalışma yapılacak. Benli Sığırkuyruğu gibi nebatların yanı gizeme Sivrihisar’daki Marnlı Habitatlar da kaptan bölge bülten edildi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle dünyada flora açısından son derece zengin ülkeler arasında yer aldığını belirten Gazi Üniversitesi Öğretim Azası Prof. Dr. Hayri Duman dikkat toplayan tespitlerde bulundu.

Nesli risk altında cinslerden birisi de Ankara, Gölbaşı etrafına özgü yanardöner Cyanus tchihatcheffii çiçeği

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Nesli risk altında cinslerden birisi de Ankara, Gölbaşı etrafına özgü yanardöner Cyanus tchihatcheffii çiçeği

"BİN 800 ENDEMİK CİNS TEHDİT ALTINDA"

Türkiye’de cins ve cins altı seviyede takribî 12 bin nebat taksonunun dağılış gösterdiğini belirten Duman "Bunların takribî 3'te biri başka bir deyişle 3 bin 800’ü ülkemize özgü endemiktir. Endemik cinslerimizin bir kısmı oranla geniş dağılışlı iken bir kısmı oldukça dar dağılışlıdır. Beynelmilel tehdit sınıflamasına göre Risk Kategorisi “Kritik=CR, Riskte=EN, Hasar Göreöğrenir=VU” kategorilerinde yer alan cinsler tehdit altındadır. Bu kapsamda Türkiye’de dağılış gösteren endemik cinslerin takribî 1800’ü muhtelif sebeplerden dolayı tehdit altındadır ve korunmaya fakirdir" dedi.

Benli sığırkuyruğu Türkiye'de yalnızca, Çanakkale şehir hudutları içerisinde birkaç noktadan kollandı. 

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Benli sığırkuyruğu Türkiye'de yalnızca, Çanakkale şehir hudutları içerisinde birkaç noktadan kollandı. 

ÇANAKKALE VE SİVRİHİSAR MİSALİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesini 'çok pozitif bir proje' olarak belirleyen Prof. Duman "2012 senesinde Çanakkale şehri Kirazlı Dağı’ndan bilim dünyasına yeni cins olarak kazandırdığımız benli sığırkuyruğu Verbascum hasbenlii cinsi ve Sivrihisar’daki marnlı step habitatların gözetmede öncelikli olması da son derece isabetli bir karardır. Zira benli sığırkuyruğu ülkemizde yalnızca Çanakkale şehir hudutları içerisinde birkaç noktadan öğrenilmektedir. Sivrihisar marnlı steplerinde çok rakamda yerel dağılışlı endemik cins dağılış göstermektedir. Bu alanlar da tarım alanı elde etme emeli ile gitgide eksilmektedir. Nesli risk altında olan bir başka ender cinsimiz de Gölbaşı etrafında dağılış gösteren yanardöner Cyanus tchihatcheffii cinsidir. Bu cins de tarla kenarlarında dağılış gösterdiği için ilaçlama tesiri ve habitat bozulmalarına bağlı olarak kesintisiz popülasyonu eksilmektedir" diye konuştu.

Makberinaşkı Centaurea scopulorum Alanya Kalesi'nde dağılış gösteriyor. 

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Makberinaşkı Centaurea scopulorum Alanya Kalesi'nde dağılış gösteriyor. 

Nebat cinslerinin korunması mevzusunda Türkiye'nin henüz istenen seviyede olmadığına değinen Duman "Biz şimdilik nesli tehdit altında olan cinslerin neslinin devamı için koruma çalışmaları yapıyoruz. Oysa gelişmiş ülkeler bu koruma çalışmalarına çok daha evvelden başladıkları için nesli risk altında olan bazı cinslerin natürel popülasyonlarını çoğaldırarak cinsin tehdit kategorisini daha iyi seviyeye yükseltmişlerdir. Yanı Kırmızı listeden yeşil listeye geçiş yapmışlardır" tespitinde bulundu.

"EN BÜYÜK RİSK..."

Türkiye'deki nesli risk altında olan nebat cinslerinin bir kısmının artık şehirlerin içerisinde kaldığını andırdıran Duman "En büyük risk de bu zati. Natürel alanlardaki tahribattan popülasyonlar etkileniyor ama yok olma süreci daha uzun oluyor, oysa şehirleşme baskısının olduğu alanlarda yok oluş çok süratli reelleşebiliyor." dedi.

Sultanpelemiri, dünyada sadece İstanbul'da Ispartakule Vadisi, Halkalı Atakent Semti-İkitelli arası ve Yarımburgaz mağaralarında yetişiyor.

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Sultanpelemiri, dünyada sadece İstanbul'da Ispartakule Vadisi, Halkalı Atakent Semti-İkitelli arası ve Yarımburgaz mağaralarında yetişiyor.

HALKALI'YA ÖZGÜ NEBAT: SULTAN PELEMİRİ

Dünyada yalnızca İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı ve İkitelli mahalleleri ile Bahçeşehir'in Ispartakule Vadisi'nde görülen sultanpelemirinin gidişatını da açıklayan Duman "Sultanpelemiri Cephalaria tuteliana İstanbul’un şehirleşen alanlarında dağılış gösteren ender bir cinstir. Ben son olarak şimdiki İkitelli Şehir Sağlık Kurumu yerleşke alanında fotoğraflamıştım. Artık orada da kalmadı. Yarımburgaz etrafı da şehirleşme baskısı altında. Bu cinsin natürel dağılış gösterdiği bir alan acilen aktif koruma altına alınmalıdır. Bunun gibi misaller çok rakamda var. Misalin Alanya Kalesi'nde dağılış gösteren makberinaşkı Centaurea scopulorum ve gavcar Ferula duranii cinsleri aynı gidişatta. Bu cinsler de turizm ve yapılaşma baskısı altındadır. Özellikle başta İstanbul olmak üzere Antalya, İzmir ve Adana gibi şehirlerimiz için bu misali arttırmak muhtemeldir" dedi.

Gözden KaçmasınVe kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve ispatlandı! Hâlâ aramızdalar…Haberi görüntüle