Anayasa Mahkemesi, infaz yasasının iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, infaz yasasının iptali istemini reddetti

Tüzük Duruşması Genel Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek kanunlaşan ve 15 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz kanununun tümünün ya da 14…

Genel Heyet, CHP'nin, kamuoyunda infaz kanunu olarak öğrenilen 7242 rakamlı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yaptığı müracaatı gündem buluşmasında temelden görüşerek karara bağladı. Tüzük Duruşması Genel Heyeti, müracaatı yalanladı.

7242 rakamlı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dair Kanun 14 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek kanunlaşmıştı. Bu kanun uyarınca takribî 90 bin şahsın cezaevlerinden tahliye edilmesi sağlanmıştı.

İlk olarak yeni infaz kanununun "biçim istikametinden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Tüzük Duruşmasına müracaat eten CHP, kanunun bazı maddelerinin "bağışlama" neticeyi doğurduğunu korunmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde Tüzük'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ait usul koşulu yerine getirilmediği için tertip etmenin biçim istikametinden iptali"ni arz etmişti.

CHP'nin bu müracaatı 17 Temmuz 2020'de Yüksek Duruşma tarafından 7 abonenin karşı oyuna karşı 9 abonenin rey çokluğuyla yalanlanmıştı.
Ayrıca CHP, ikinci müracaatında da kanunun tümünün ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.