Antik çağların DNA’sı çıkıyor

Antik çağların DNA’sı çıkıyor

Hacettepe’nin antik DNA laboratuvarı neolitik döneme ışık tutuyor. En eskisi milattan önce 10.500’lere ait olan insan iskeletlerinin DNA’sı çıkarılıyor, nasıl yaşadıkları, nasıl öldükleri, hatta akrabalık

Hacettepe Üniversitesi Moleküler Antropoloji Bölümü bünyesindeki İskelet Biyolojisi ve Antik DNA Laboratuvarları’nda geçmiş insan topluluklarının genetik yapısı ve popülasyon tarihine ilişkin veriler elde ediliyor. 12 bin insan iskeleti arasında en erken örnekler milattan önce (MÖ) 10.500’lere, en yeni örnekler ise 1915-1918 yılları arasında Çanakkale Savaşı’ndan ele geçen kalıntılara ait. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “2019’da kurulduk. Türkiye’nin tek laboratuvarıyız. Antik DNA çalışmaları yapıyoruz. İskeletler üzerinden yaşlarını, cinsiyetlerini, bedensel özelliklerini ve hatta akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz. Topraktaki bakteriler, mantarlar, maya gibi canlıların da DNA analizlerini yapıyoruz.”

Antik çağların DNA’sı çıkıyor

AVRUPA’NIN SAYILI LABORATUVARLARINDAN

Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, Hacettepe’deki laboratuvarın 12 binden fazla insan iskeleti kalıntısı ile Ortadoğu ve Avrupa’nın en önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.