AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınavları için geri sayım

AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınavları için geri sayım

AÖL sınav tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak gerçekleştirilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları…

AÖL imtihanlarının ne vakit yapılacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem imtihanları online olarak yapılacak. İmtihanlar 25 Şubat tarihinde başlayacak ve 1 Mart’a kadar devam edecek. Yayımlanan rehber içerisinde imtihanın ayrıntıları aktarıldı. Talebeler, imtihan müddeti içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık öğretim müesseseleri 2020-2021 eğitim öğretim senesi 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL ONLİNE İMTİHANLARI NASIL YAPILACAK?

Talebeler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri imtihan takviminde belirtilen tarihler arasında online imtihan sistemine girerek bitireceklerdir.

Talebeler, aynı eğitim öğretim senesi ve dönemi için yapılacak imtihanlardan sadece birine katılabileceklerdir.

Online imtihan uygulaması yurt içi ve ülke dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte bittirilecektir.

Talebeler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi İdare Sistemine online imtihan kapasitesinde giriş yaparak online imtihan uygulamasına katılacaklardır. İmtihan müracaatı olmayan ve tüm derslerinden imtihanını bitiren talebeler imtihan müddetinin sonuna kadar AÖK Bilgi İdare Sistemine giremeyeceklerdir.

Sisteme giriş şifresini unutan talebeler, AÖK Bilgi İdare Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" müracaat etme hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

AÖL imtihan tarihleri ne vakit Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online imtihanları için geri sayım

İmtihan sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan saklılık taahhütnamesi talebeler tarafından onaylanacaktır.

Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kaideleri elektronik ortam üzerinden talebeye bildirilecektir. Bu bildirim ile talebe, sınav kaidelerini kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kaidelerini ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Yasa uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sualden oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. müddet uygulanacaktır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Sualler, sual numarası esnasında ve ekranda bir sual ve yanıt seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevapladıkları soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrencileriçin 25 dk. nihayetinde sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre  yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve yanıtlar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını bitiremeden seans rastgele bir nedenle (elektrik kesintisi, internet irtibat meselesi vb.) sonlanırsa bu vaziyetin bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” imtihana kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek imtihanı başlatan ve hiçbir suale cevaplamadan bitiren talebe “İmtihana Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Talebenin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden imtihana katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “İmtihana Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.