Bakan açıkladı! Martta tamamlanacak

Bakan açıkladı! Martta tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu yerli ve milli imkanların kullanılacağını söylerken, ilk fazın mart ayında tamamlanacağını…

Eriştirme ve Altyapı Bakanı Adaletli Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Müessesesi'nda (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU) gerçekleştirilen Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bilişim ve iletişim sektörünün altyapı çalışmalarında yerli ve ulusal donanım ve yazılıma geçiş isimi verilen tarihi bir dönüşüm süreci yaşandığını söyledi.

Son 19 senede ülkenin çok büyük işler muvaffak olduğunu ve artık geleceğe daha emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayallerimiz daha geniş, hedeflerimiz daha büyük. Hayata geçirdiğimiz projeler teknolojik ve mühendislik açıdan izleyor. Kendi teknolojilerimizi üretmek ile ilgili attığımız kararlı adımlar her geçen gün bir başka alanda meyvesini veriyor. Bakanlığımızın mesuliyet alanında pek çok eriştirme aracını ve çözümünü yüksek bir yerlilik oranıyla üretiyoruz, dünyaya ihraç ediyoruz. Allahın izniyle her geçen gün ülkemizde ürettiğimiz teknolojilere bir yenisi ilave edecek. Ülkemiz takip eden değil, izleyen olacak. Devlet olarak açtığımız bu yolda tüm iş dünyamız, üniversitelerimiz, gençlerimiz bizimle yürüyerek Türkiye'yi yaraştığı geleceğe taşıyacak."

Karaismailoğlu, tertip edici ve denetleyici konumları gereği ülkenin faydanına olacak tüm adımları vaktinde ve tesirli bir şekilde atmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Türkiye'de yerli teknolojik imalatın teşvik edilmesinin öncelikleri arasında olduğunu anlatan Karaismailoğlu, 2015'teki 4.5G ihalesinde işletmecilere verdikleri yetki vesikalarında ağa ve haberleşme hizmetlerine ait donanım ve yazılım yatırımlarının en az yüzde 10'unun ürün ve sistem geliştirmek üzere kurulan KOBİ'lerden karşılanmasını koşul koştuklarını anımsattı.

Aynı yetkilendirmelerde ilk 3 senede kademeli olarak yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 45 yerli malı vesikalı ürünlere yönelmeyi de kayıt altına aldıklarını belirten Karaismailoğlu, dörder senelik periyotların nihayetinde yazılım ve donanım ürünlerinin yüzde 45'inin yerli malı olmasını istediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 2015-2016 döneminde, mobil işletmecilerin yerli malı vesikalı donanım ve yazılım yatırımlarının toplam yatırım içindeki oranının ancak yüzde 0,98 olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizce kabul edilemez bu mesele karşısında yetkili müesseselerimiz, sektördeki arz ile talep birimlerini bir araya getirerek imalat ekosistemini harekete geçirdi. Nitekim bu gayretimiz ve çalışmalarımız meyvesini verdi. 4. yatırım döneminde donanım ve yazılımdaki yerlilik oranı yüzde 23'leri geçti. 5. dönemdeki yerli malı vesikalı ürün yatırım meblağı 662 milyon liraya çıktı. Başka bir deyişle bir evvelki döneme göre yüzde 44'lük bir yerlilik artışı kaydettik. 66 değişik üreticiden takriben 153 farklı ürün tedarik edildi ancak önümüzdeki dönemde bu ürün çeşitliliğini daha da artıracağız."

YERLİ VE MİLLİ 5G ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosistemini geliştirerek 2017'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ni (HTK) kurduklarını dile getirdi.

Kümelenme azası 14 firma ve 3 mobil işletmecisinin katılımıyla ülkenin 5G teknolojisine giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli olanaklarla cevaplaması gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu amaçla geliştirdikleri "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Ağı Projesi"ni, TÜBİTAK'ın da destekleriyle sürdürdüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, 5G altyapıları için kritik ehemmiyetteki 5G çekirdek ağ, 5G baz istasyonu, 5G'ye özel idare, servis ile operasyon yazılım ürünlerinin, yerli ve milli olanaklarla geliştirildiğinin vurgulayarak, "Reisicumhurumuzun da vurguladığı gibi, 5G sistemine yerli ve milli olanaklarla geçeceğiz ve bundan gurur duyuyoruz. Projemizin ilk fazı mart ayında bitirecek. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm fazları bitirdiğimizde alnımızın akı ile 5G'ye geçeceğiz." dedi.

Dünyada, 2020-2025 döneminde operatörlerce mobil şebekelere yapılacak 1,1 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 80'inin, 5G teknolojilerine yönelik olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, 5G teknolojilerinde iç ve dış pazarda ciddi potansiyel bulunduğunu, yerli ve milli ürünlerin marka ve patentlerinin alınması ve geliştirilmesiyle ülkenin cari açığının kapatılmasında lider sektörün bilişim olacağını söyledi.

Karaismailoğlu, 5G projesinde ehemmiyetli görevler üstlenen 10 firmanın bir araya gelerek kurdukları Evrensel Telekom ve Entegre Teknolojileri AŞ'nin (GTENT), geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşma faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi ve iş birliği olanaklarının artırılmasında büyük görev üstlendiğini belirtti.

Ticari kaygıların ötesinde, yerli ve milli üretimin kullanılması konusunda hassasiyet göstermeye yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Sektörün ihtiyaçlarına cevaplayacak yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine ilişkin çalışmalarda Bakanlığımızın Ar-Ge fonunun kullanılması konusunda desteklerimiz devam edecektir. Yerli ve milli ürünlerin 5G teknolojilerinde kullanılmasını takip eden süreçte, beynelmilel düzeyde markalaşma ve ihracat olanakları da doğacaktır. Reisicumhurumuzun da dile getirdiği gibi, Ar-Ge'ye ehemmiyet veren, yeniliği yakalamaya çalışan, tasarlayan, çığır açan firmalar daha şimdiden sürecin kazananı olmaktadır."