Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler bekçi alımı sonuçlarına çevrildi

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler bekçi alımı sonuçlarına çevrildi

Bekçi alımı sınavı, 20 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuç bilgileri…

Bekçilik sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınavına giren adaylar sonuçlarını bekliyorlar. Sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. İşte bekçi alımı sonuçları ile ilgili detaylar

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır Gözler bekçi alımı sonuçlarına çevrildi

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.