Bütçe Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu

Bütçe Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu

2022 Seneyi Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde farklılık yapılmasına dair kanun öneriyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan 4 maddelik kanun öneriyi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun önerisinde, 17 Aralık 2021’de kabul edilen ve 2022 Seneyi Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile merkezi idare bütçe giderleri için 1 milyar 750 milyon 957 bin 322 Türk Lirası tahsisat tahsis edildiği andırdırılarak, "Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik büyümeler neticeyi genel maliyetler seviyesinde ehemmiyetli çoğalışlar alana gelmiş dolayısıyla bütçe tahsisatlarında da çoğalış yapılması lüzumu doğmuştur. Tahsisat gereksinimlerinin karşılanabilmesi emeliyle merkezi idare kapsamındaki kamu yönetleri bütçelerinin ’Personel Giderleri’ ve ’Sosyal Güvenlik Müessesesine Devlet Primi Giderleri’  ekonomik kodları kapsayan nizamlarına yapılan tahsisat ilave etmeleri dahil toplamda 1 milyar 80 milyon 515 bin 421 Türk Lirası tahsisatın ilave edilmesi öneri edilmiştir" denildi.

Önerinin mazeretinde; başta natürel gaz ve elektrik maliyetlerinde yaşanan maliyet çoğalışlarının yurttaşlara yansıtılmaması için BOTAŞ’a yapılan kaynak transferleri, enflasyon sebebiyle kamu misyonlularının ücret ve fiyatlarında yapılan çoğalışlar, emekli ücretlerinde yapılan çoğalışlar, sosyal güvenliği olmayan yurttaşların sağlık prim ödemeleri, patron prim teşviki ödemeleri gibi Sosyal Güvenlik Müesseseyi’na yapılan bütçe transferleri, kamu yönetlerinin elektrik, mazot ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim gibi muhtelif sebeplerle ek bütçeye gereksinim dinlendiği ifade edildi.