Çarpıcı rapor yayınlandı! Küresel borçlar rekor tazelerken Türkiye'de azaldı

Çarpıcı rapor yayınlandı! Küresel borçlar rekor tazelerken Türkiye'de azaldı

Küresel borçlar, bu senenin ilk çeyreğinde gösterdiği hafif düşüşün ardından ikinci çeyrekte 4,8 trilyon dolar çoğalarak 296 trilyon dolara yükseldi. Bu yarıyılda yeni bir rekora erişen küresel borçlar,

Beynelmilel Finans Enstitüsü IIF, "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı.

Rapora göre, küresel borç meblağı bu senenin ikinci çeyreğinde 4,8 trilyon dolar çoğalarak 296 trilyon dolara yükseldi. Küresel borç meblağı, geçen senenin aynı yarıyılında ise 270,9 trilyon dolar olarak kaydolunmuştu.

Bu senenin ilk çeyreğinde gösterdiği hafif düşüşün ardından küresel borçlar, senenin ikinci çeyreğinde rekor tazeledi. Küresel borçlar, Kovid-19 salgını evvelsine göre 36 trilyon dolar arkasıydı.

KÜRESEL BORCUN GSYH'YE ORANI SALGININ BAŞINDAN BU YANA İLK DEFA AZALDI

Küresel borcun ülkelerin toplam GSYH'sine oranı ise bu yarıyılda yüzde 353'e gerileyerek salgının başlangıcından bu yana ilk defa düşüş kaydoldu. Küresel borcun toplam GSYH'ye oranı senenin ilk çeyreğinde yüzde 362 ile tüm zamanların azami seviyesine erişmişti.

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu, bu senenin ilk çeyreğinde 205 trilyon dolara yanaşırken, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi büyümekte olan ekonomilerin toplam borçları ise 92 trilyon doların üzerinde asıllaştı.

Toplam borcun GSYH'ye oranı gelişmiş ekonomilerde senenin ikinci çeyreğinde yüzde 418 olarak kaydolunurken, büyümekte olan ekonomilerde yüzde 250'den yüzde 246'ya geriledi.

Sektörler bazında araştırıldığında, hanehalkına ait borçlar senenin ikinci çeyreğinde 55,3 trilyon dolar, finansal olmayan işletmelere ait borçlar 86,2 trilyon dolar, kamuya ait borçlar 85,7 trilyon dolar ve finansal işletmelere ait borçlar 68,8 trilyon dolar olarak hesaplandı.

TÜRKİYE'NİN BORÇLARINDA AZALIŞ

Borç birikimi en çok Avro Bölgesi'nde artarken, bölgenin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa'nın Kovid-19 krizinde klasik zamanlardan fazla borçlanmasının tesiriyle bölgede toplam borç ikinci çeyrekte 1,3 trilyon çoğalarak 56 trilyon dolara yükseldi.

Büyümekte olan ülkelerden Çin'in borç seviyesi süratle yükselirken, toplam sektörel borç senenin ikinci çeyreğinde hipotezi 2,3 trilyon dolar çoğalışla 55 trilyon doların üzerine çıkarak tüm zamanların azami seviyesine erişti. Çin'in borç birikimi öteki ülkelere göre çok daha süratli oldu.

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, senenin ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı çeyreğine mukayeseyle hanehalkına ait borçlar 0,7 puan eksilişle yüzde 16,6'ya, finansal olmayan işletmelere ait borçlar 6,2 puan düşerek yüzde 68,7'ye ve kamuya ait borçlar 1,8 puan eksilerek yüzde 39,8'e geriledi. Türkiye'de banka gibi finansal işletmelere ait borçlar ise bu yarıyılda başkalaşım göstermeyerek yüzde 27,8'de sabit kaldı.

Bir Hayli düşük kazançlı ülkenin hala beynelmilel borç piyasalarına ulaşımda güçlüklerle karşılaştığı belirtilerek, daha fazla mali saydamlığın anaparayı sürüklemeye ve borç sürdürülebilirliğini desteklemeye takviyeci olacağı kaydolundu.

Borsada kolay harekât ve düşük komite için tıklayın