Cemre ne zaman düşecek, düştü mü? İşte 2021 cemre tarihleri

Cemre ne zaman düşecek, düştü mü? İşte 2021 cemre tarihleri

Cemre tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı,…

Cemrenin ne vakit düşeceği araştırılan konular arasında bulunuyor. Cemre kelimesi sıcaklık veyahut sıcaklığın yükselişi manalarında kullanılıyor. İlk cemre 19, 20 Şubat’ta havaya düştü. Şimdi sıra ikinci cemre ve üçüncü cemreye geldi. İkinci cemre yeniden şubat ayı içerisinde suya, üçüncü cemre ise mart ayında toprağa düşecek.

CEMRE NE VAKİT DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde başka bir deyişle bugün havaya düştü. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

Halk kültüründe ehemmiyetli bir yeri bulunan cemre ile ilgili ANADOLU AJANSI muhabirinin suallerini cevaplayan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, cemrenin "kor, yanmış kömür parçası, kıvılcım, yükselen ateş, köz" gibi manaları olduğunu söyledi.

Cemrenin "sıcaklık" veyahut "sıcaklığın yükselişi" manalarında kullanıldığını anlatan Emeksiz, "Ebüzziya Tevfik, Sözlük-ı Ebüzziya isimli yapıtında bu konuda enteresan bilgiler verir. Arapça ve Farsça yapıtlarda, çeşitli kavimlerin cemrenin yerin altından yükseldiğine konusunda bir inanışa sahip olduğu belirtilirken Türk kültüründe ise çoğunlukla cemrenin düştüğü inanışı yaygındır. Ancak Ebüzziya'nın '...cemrenin tabandan heyecan etme' ifadesi, bize cemrenin yükseldiğiyle alakalı inancın bulunduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Türk-Altay halk kültüründe ve mitolojisinde "İmre, İmere veya Emre" isminde bir "cemre cini" olduğuna inanıldığını belirten Emeksiz, şöyle konuştu:

Cemre ne vakit düşecek, düştü mü İşte 2021 cemre tarihleri

"İmre ilkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra üzerine düşerek buzları eritir. Hemen peşinden da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Arap kültürüne bağlı adlandırmada kelime cemre olarak karşımıza çıkar. Kelimenin orijinine ait bilgiler tartışma konusudur. Arapça'da cemre kelimesi 'ateş savun' mananında kullanılır. Her vaziyette ısının yükselişi ve baharın müjdesi asaldır. Şubatta havada, suda, toprakta olan sıcaklıklardan her biri için de cemre tabiri kullanılmaktadır. 'Sıcaklık' olarak kullanılmasının yanı sıra kışın nihayetinde şubat ayında ortaya çıkan buhara da cemre denilmektedir. Cemre, 19 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan ısıtıcı kuvvet, ilkbaharda veya tabiatta ısının yükselmesi, yeryüzünün sıcaklığı ve ısısı şeklinde değerlendirilmektedir."

"İLMİ VERİLERLE DE ÖRTÜŞÜYOR"

Emeksiz, cemrelerin ilkinin 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanıldığını söyledi. Türk, Arap ve Fars halkları arasında cemrelerin düşüş veya yükseliş tarihlerinin birbirine yakın olduğuna işaret eden Emeksiz, ısınma vakiti göz önünde bulundurulduğunda Harezmlilerin daha geç bir tarihi cemrelerin düşme vakiti olarak kaydettiklerini, cemre inanışının Grek, Moğol ve Çin kavimleri arasında da görüldüğünü bildirdi.

Türkler arasında cemre düşmesi inanışının ne vakitten beri var olduğunun tam olarak bilinmediğinin vurgulayan Emeksiz, "Kimi çalışmalarda 'Daha önceki Türkler' gibi muğlak ifadeler vardır. 1452 senesi için hazırlanmış Takvim ve Ahkam-ı Sal'de cemrelerin kaydedildiğini görmekteyiz. Ekonomisi hayvana ve tarıma bağlı toplumlarda karşımıza çıkan cemre inanışı, baharın yaklaşıp havanın ısınmasıyla imalatın de başlamasını simgelemiştir. Cemre konusunda inanış ve kültür unsurları zenginleşerek devam etmiştir." dedi.

Emeksiz, halkın deneyim ve yaşanmışlıklarıyla desteklenen, gözlemlerine dayanan günlerin pek çoğunun ilmi hava vaziyeti verileriyle de eşitlik gösterdiğinin vurguladı. Araştırmalara göre, cemre gibi günlerin tesadüfün üstünde bir oranda bilimsel verilerle örtüştüğünü vurgulayan Emeksiz, şöyle konuştu:

"Cemreler düştükten sonra sıcaklık düşüşleri yaşansa da bilimsel olarak yapılan ölçümlerde görüldüğü üzere, sıcaklık genelde cemrelerden evvelki değerlerin altına inmemektedir. Cemrelerin düştüğü dile getirilen günlerin sıcaklık değerleri ölçümlerine bakılacak olursa bir, iki günlük farklarla cemrenin düştüğü tarihlerde bariz bir ısınma belirlemektedir. Cemrelerin düşmesinin hemen peşinden belli dönemlerde sıcaklık düşüşleri yaşansa da bu düşüşler çoğunlukla cemrelerin düşmesinden evvelki değerlere inmez."