Ciğerlerimiz yanıyor! Orman yangınları neden çıktı? İşte isyan ettiren ihtimal...

Ciğerlerimiz yanıyor! Orman yangınları neden çıktı? İşte isyan ettiren ihtimal...

Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin'den sonra bugün de Kilis, Marmaris, Bodrum, Didim, Milas ve Antalya'dan yangın haberleri arkasını arkasına geldi. Türkiye son 48 saattir orman yangınları ile çaba


Son 48 saat içerisinde turizm merkezleri başta olmak üzene 20'ye yakın noktada başlayan orman yangınlarının çıkış nedeni gizemini gözetiyor.

Bilim insanları iklim krizi vurgusu yapıyor.

BALTALAMA OLASILIĞI

Cumhurbaşkanlığı tarafından ise yangınların ortaya çıkış nedeni üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığı andırdırıldı ve baltalama olasılığı vurgusu yapıldı.

ABDULLAH AĞAR: GÜÇLÜ KUŞKULAR VAR

Hürriyet'e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Azası Abdullah Ağar dikkat toplayan tespitlerde bulundu.

Arkasını arkasına çıkan yangınlar içi terör hamlesi olasılığı üzerinde duran Ağar şunları söyledi:

*Geçmişte de güya Ateşin Çocukları denilen ‘Ateşin Katilleri’, Türkiye’nin değişik noktalarında, farklı zamanlarda ormanları yakıp bazı baltalamaların altına imzalarını atmışlardı. Bu yangınlar da onlara çok benziyor ama resmi bir açıklama yok. Devlet bu cins mevzularda cemiyette var olan polarizasyonun çoğalmasından evham edecek biçimde bunun önünü almaya çalışıyor.

Ciğerlerimiz yanıyor Orman yangınları neden çıktı İşte isyan ettiren ihtimal...


"CEMİYETSEL BİLGİ VE ŞUURA LÜZUM VAR"

*Ciddi anlamda bir gerginlik var ve bu gerginliği kullanmaya çalışan bir terör örgütü ile karşı karşıya kaldığımızı unutmamak gerekiyor. Cemiyetsel anlamda bir bilgi ve şuura lüzum var. Neticede bunu hakikatleştirenin bir terör örgütü olduğu üzerine kuşkular yoğunlaşıyor.

*Bunların kastı işe cemiyette bir kuşku, meçhullük, fobi yaratmak ve bir biçimde ben varım demek. Cemiyette var olan gerginliği, terör örgütlerinin bu biçimde kullanmasına izin vermemek gerekiyor.

*Politik anlamdaki hizipleşme, özellikle de sosyal medyada orman yangınları üzerinde kullanılıyor.

"BU BİR İNSANLIK KABAHATİ"

*Terör örgütleri geçmiş yarıyıllarda da bunu yapmaya çalıştılar. Bu bir insanlık kabahatidir. Yalnızca Türkiye’ye değil, dünyaya, tabiata, geleceğe kısacası insanlığa hasar veriyor. Bu açıdan bakıldığında terör örgütleri ve onları besleyenlerin çok büyük bir kabahati olduğunu ifade etmek gerekiyor.

İKİNCİ KUŞKU: İKLİM KRİZİ

Baltalama ihtimalinin yanı gizeme yangınların çıkış sebenini iklim krizine bağlı etkenler olduğu da bilim insanları arasında sıkça dillendiriliyor.

Hürriyet'e konuşan Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır hem çıkan yangınların ardından sıkça telaffuz edilen 'fön tesiri'ni hem de bölgedeki son gidişatı açıkladı.

Ciğerlerimiz yanıyor Orman yangınları neden çıktı İşte isyan ettiren ihtimal...
YANGINA MÜDAHALEYİ EFORLAŞTIRAN FAKTÖR: FÖN TESİRİ

Çukurçakır şu tespitlerde bulundu:

*Fizikte temel kaidedir. Isınan hava yükselir. Hava kütlesi bir dağ maniyi ile karşılaştığı zaman yukarıya doğru tırmanır. Bu esnada içinde bulunan nemi genelde yağış olarak dağın yamaçlarına vazgeçer. Föhn Fön rüzgarları, ise bu hava kütlesinin dağın öbür yamacına geçtiği anda oluşur. Nemini vazgeçen hava kütlesi sıcaklığı her surat metrede takribî olarak bir derece çoğalarak inişe geçer. Bu sebeple Fön rüzgarları hem sıcak hem de kurak bir yapıya sahiptir. Fön rüzgarları yurdumuzda ise Karadeniz ve Akdeniz kıyıları süresince kıyıya paralel uzanan sıradağlarda görülür.

*Fön rüzgarlarından bağımsız olarak klasik şartlarda dahi orman yangınları için rüzgar her zaman negatif bir parametredir. Hem yangının yayılmasını süratlendirir hem de topografya ya bağlı ani istikamet farklılığı sebebiyle yangınla çabayı güçleştirir.

"RÜZGARI İYİ TAHLİL ETMEK GEREKİR"

*Meteoroloji istasyonlarında yapılan rüzgar ölçümleri çoğunlukla yangın alanlarını temsil etmez. Zira yangın alanlarında “ısınan hava yükselir onun yerine etraftaki en soğuk hava kazanç" fizik kaidesine göre rüzgarın doğrultuyu ve sürati çok süratli başkalaşım gösterir. Bu sebeple orman yangınlarında rüzgar iyi tahlil edilmek zorundadır.

Fön Föhn Rüzgarlarının Tesirleri
-Nebatlar üzerinde kurutucu tesir yapar.
-Bu sebeple orman yangınlarının yaradılışında negatif tesiri olur.
-Kış aylarında karın erken erimesine, su baskın ve çığ hadiselerine neden olur.
-Yaz mevsiminde ise mahsullerin erken olgunlaşmasını katkı sağlar.
-İnsan sağlığına da muhtelif doğrultuları ile negatif tesirleri vardır.

"MANAVGAT'TAKİ YANGINDA OLDUKÇA BESBELLİ"

*Antalya Manavgat da dün başlayan orman yangınları sırasında da ne yazık ki fön rüzgarları oldukça besbelli. Özellikle Antalya Radarından alınan görüntülerde yangın alanından oluşan dumanların karadan denize doğru hareketi oldukça besbelli. Fön rüzgarı oluşturan hava kütlesinin nemi de son derece düşük... Bu sebeple yangının dağılma süratini negatif etkileyen bir gidişat olarak karşımıza geldi.

*Orman yangınlarının sebebi henüz muhakkak değil ama dağılma alanı ve sürati fön rüzgarları ile ne yazık ki yakından alakalı. Yüzeydeki nebat dokusunun kuru olması ve esen kuzeyli rüzgarların fön tesiri yaratması yangının dağılma süratini ve alanını genişletmiş olmasından bahsedebiliriz.

"YALNIZCA İKLİM KRİZİNİ YARGILAMAK REELCİ OLMAZ"

*İklim farklılığının her alanda insanoğlunun günahlarından temizleme noktası gibi gösterildiği günümüzde orman yangınlarının da tamamen iklim farklılığı sebebiyle oluştuğunu söylememiz çok reelci olmaz. Öbür taraftan iklim farklılığı ve artan hava sıcaklıkları extrem hava hadiselerine zemin hazırlamaktadır. Sıcak hava dalgaları ve yağış azlığı yüzeydeki nebat dokusunun çok süratli kurumasına neden olduğu için yangınlar için uygun etraflar oluşmaktadır.

"ORMANLARA GİRİŞLER MENEDİLMELİ"

*Orman yangınlarının ne yazık ki yaradılışında en büyük etmen insanlar. Özellikle orman alanlarında dikkat edilmeden atılan ve kırılan şişelerin parçaları yüksek sıcaklıklarda bir mercek görevi göreöğrenmekte ve kuruyan yüzeyi basitlikle alevlendirebilmekte. Bu sebeple orman alanlarından geçen karayollarının kenarları ve piknik alanları çok sıkı bir biçimde bu materyallerden arınılmalı. Yangın tehlikesinin büyük olduğu yarıyıllarda orman içi piknik alanlarına girişler menedilmeli. Kozalaklı ve iğne yapraklı ağaçlarında yangın yayılımını ve yangın oluşma tehlikesini çoğaldırdığı göz önüne alınarak yine ağaçlandırma yapıldığı zaman buna dikkate edilmeli.