Çocuk hükümlü ‘açık görüş’ecek

Çocuk hükümlü ‘açık görüş’ecek

Kararlı ve tutukluların ziyaret ve ödül idaremeliklerinde, İnsan Hakları Eylem Tasarıyı’ndaki amaçlar yönünde ehemmiyetli değişlikler yapıldı.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren idaremelik farklılıkları ile yapılan tertip etmeler özetle şöyle:

- Yanında çocuğu bulunan kadın kararlının arzı halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaret sarih görüş biçiminde reelleştirilecek. Bu emelle müstakil odalar oluşturulacak.

- Çocuk eğitimevinde kalanlar, kamu müessese ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezlerinden faydalanabilecekler. Çocuk kararlıya ödül olarak, özel bir kısımda ve personelin yakın gözaltıyı olmadan aile ziyareti sağlanacak.

- Çocuk kararlıların aileleri, müessese bünyesinde asıllaştırılan merasim veya anma günü ya da doğum günlerine katılabilecek. Yanında kalacağı bir yakını olmayan çocuk özel izinlerini, bulunduğu şehir hudutları içinde gündüz kullanabilecek.

- Çocuk eğitimevinde kalanlar hafta sonu 1 gün, yönetin uygun gördüğü zaman kadar, müessese dışına çıkabilecek. Kütüphaneden faydalanmak suretiyle kendi şahsi gelişimi için gayret gösteren çocuk kararlı ve tutuklular ödüllendirilecek.

GÖRÜŞ SÜRESİ UZATILDI

- Kararlıların görüş müddetlerinin üst hududu 1 saatten 1.5 saate çıkarıldı. Çocuk kararlıların ziyaret müddetleri ise en az 1, en fazla 3 saat olarak tanımlandı. Kararlılara, örgün öğretim müesseselerinde öğrenim gören çocukları ile hafta sonu ziyaret yolu açıldı. 

HIRİSTİYAN-MUSEVİ KARARLIYA İYİ HABER

- Yabancı kararlılara, ulusal bayramlar ve üyeyi bulundukları dinin bayramları ile özel günlerde, sarih görüş ve görüntülü görüşme gibi ek ihtimaller sağlandı.