Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Eylem Misyon Gücü'nün FATF nasihatlerinin dikkate alınarak, "Türkiye'de Kabahat Kazançlarının Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere…

Resmi Gazete'de yer alan Türkiye'de Kabahat Kazançlarının Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayret ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı 2021-2025 ile alakalı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, kabahatlilerin kabahat kazancından yoksun vazgeçilmesinin, kabahatle çabanın en ehemmiyetli unsurlarından olduğunu belirtti.

Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat ünitelerinin hadiseler bazında ve kabahat meyillerinin tespiti noktasında koordinasyon lüzumunun hasıl olduğunu, adli ünitelerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini olası olan en kısa müddette sonuçlandırmasının ehemmiyet talep ettiğini aktaran Erdoğan, "Bunun yanında, özellikle küresel finansal sistemin işleyişi üzerinde ehemmiyetli derecede negatif tesiri bulunan aklama ve terörizmin finansmanı kabahatlerinde, mükellef grupları tarafından alıcının tanınması, kuşkulu harekât bildirimi, kayıt yakalama ve istendiğinde yetkili makamlara takdim etme, geçim programı oluşturma gibi önleyici önlemlerin tesirli bir biçimde uygulanması ve mükellefliklere geçimin de sorgulanması gerekmektedir. Bu minvalde tertip etme ve teftiş faaliyetleri de kabahat kazancı ile çabanın başat unsurları arasındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel finansal sistem üzerinde negatif tesir gösteren kabahatlerle tesirli bir biçimde gayret edilmesi için ülkelerin koordineli eylemler uygulamasının, özellikle 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Firariciliğine Karşı Birleşmiş Milletler BM Kontratı'nin Viyana Kontratı kabulü ile beraber ön tasarıya çıktığını vurguladı.

Viyana Kontratı'nde uyuşturucu kabahatleri ile gayret kapsamında geliştirilen bu yaklaşımın, BM platformunda 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Beynelmilel Kontrat, 2000 tarihli Sınıraşan Teşkilatlı Kabahatlerle Gayret Kontratı, 2003 tarihli Yolsuzlukla Gayret Kontratı ile geliştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydoldu:

"Tüm bu beynelmilel kontratlarda ele alınan hususlar ise, ülkemizin 1991 senesinden bu yana azası olduğu Mali Eylem Misyon Gücü'nün FATF standartlarında karşılık bulmuştur. FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin geçim seviyesini de izlemektedir. Bu emelle, ülkemiz son olarak 2019 senesinde dördüncü tur karşılıklı değerlendirme sürecinden geçmiştir. Ülkemizin Karşılıklı Değerlendirme Raporu ise Ekim 2019'da kabul edilmiştir. Bu çerçevede; aklama kabahati, irtibatlı öncül kabahatler, terörizmin finansmanı kabahati ve bu kabahatlerden elde edilen kazançlar ile tesirli gayret edilebilmesi emeliyle, FATF'nin nasihatleri de dikkate alınarak, 'Türkiye'de Kabahat Kazançlarının Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı 2021-2025' hazırlanmıştır. Strateji Evrakı, Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığı'nın MASAK resmi internet adresinde https://masak.hmb.gov.tr yayımlanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında, 2016/22 rakamlı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen Milli Tehlike Değerlendirmesi URD çalışmalarının, Strateji Evrakının uygulama yarıyılında yeniden MASAK tarafından, değişik alakalı müesseselerin de katılımı ile yürütüleceğini bildirerek, "Bu haysiyetle, Türkiye'de Kabahat Kazançlarının Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı 2021-2025 kapsamındaki tüm kamu müessese ve kuruluşlarının üzerine düşen misyon ve mesullükleri hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Evrakının uygulanması sürecinde lüzum dinlenecek her türlü destek ve dayanağın, tam kamu müessese ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim." ifadesini kullandı.