Dışişleri Bakanlığı: ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bulunmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı: ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bulunmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 vakalarına 'soykırım'olarak ifade etmesine sert tepki göstererek "hiç bir kıymeti bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın radikal Ermeni etrafları ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 vakalarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli biçimde telin ediyoruz.

Sözkonusu açıklamanın mevzuya dair bilimsel ve yasal bir esasa, belirtiye sabretmediği ortadadır. 1915 vakalarına ait olarak, beynelmilel hukukta belirlenmiş olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken koşulların hiçbiri mevcut değildir.

1915 hadiselerinin kaliteyi siyasetçilerin konjonktürel politik saiklerine veya iç politika mülahazalarına göre değişmez. Böyle bir davranış, tarihin sadece hoyratça tahrif edilmesine hizmet eder.

Avrupa İnsan Hakları Duruşması, 1915 hadiselerinin münakaşalı kalitesini sarihçe ifade etmiştir. Öte yandan, Türkiye'nin o yarıyıla dair bilimsel reeller ışığında adaletli bir belleğin oluşturulmasına müteveccih olarak 2005 senesinde yaptığı Ortak Tarih Kurulu kurulması teklifi de, Ermeni tarafı buna hiç yaklaşmamış olsa da, bugün hali hazırda geçerliliğini gözetmektedir. Bu haysiyetle, tarihi mevzularda karar vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir kıymeti bulunmamaktadır.

Uygarlıkların beşiği olarak adlandırılan bir coğrafyanın merkezinde yer alan ve yaşadığı tüm acılara karşın insanlığın sulh ve huzuru için gayret sarfetmeyi şiar edinmiş bulunan Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman sakınmadığı gibi, bu mevzuda Amerika Birleşik Devletleri dâhil kimseden ders alacak değildir.

Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı evvelinde ve sırasında yarıyılın fantastik koşullarında yaşamını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tüm halklarından bireylerin aziz anılarını da bir kere daha hürmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşı yarıyılında yaşamını kaybeden Osmanlı Ermenileri için bu sene de, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde tertip edilen merasime ilettiği ileti Türkiye'nin mevzuya ait yaklaşımını yansıtmaktadır.

Yaşanan bu acıların üzerinden geçen surat seneden fazla müddet sonra, bölgemizde geçmişin yaralarının tamamen sarılması ve ulusların geleceği beraber inşa etmeleri için dürüst çaba gösterilmesi gerekirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu açıklaması milletleri kutuplaştırmak ve bölgemizde sulh ve kararın sağlanmasını güçleştirmekten başka bir netice vermeyecektir.

Amerika Birleşik Devletlerinin tarihi hakikatleri saptıran bu açıklaması, Türk toplumunun vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve arkadaşlığımızı sallayan sarılması güç derin bir yara açacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı bazı politik etrafları tatmin etmek dışında başka hiçbir emele hizmet etmeyen bu korkunç kusurunu düzenlemeye; tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu etrafların gündemine hizmet etmek yerine, başta Türk ve Ermeni milletleri arasında olmak üzere, bölgede sulh içinde birarada hayata pratiğinin kuruluş edilmesine müteveccih mücadeleleri desteklemeye davet ediyoruz." Açıklamasını yaptı.