Doktora ek ödeme zammı

Doktora ek ödeme zammı

Sağlık çalışanlarının aylık kazançlarının çoğalmasını sağlayacak öneri kanunlaştı. Tertip Etmeyle tüm çalışanların döner anapara ek ödeme tavanları çoğaldırılırken, hekimlere ek ödeme zammı getirildi.

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla alakalı yenilikler kapsayan öneri Meclis’te kabul edilerek kanunlaştı. Kanunla hekimlere ek ödeme zammı, prim borcu sebebiyle sağlık sigortasından faydalanamayanlara da 10 bin liralık prim bağışlamayı getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan, “Devlet, sağlıkta şiddet kabahatlerine karşı çıkardığı kanunu sağlık çalışanlarının tamamı için çıkardı. Hemşirelerimize verilen laf, daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge tertip etmesi ile taahhüt edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarına içeriyor. Toplu kontrat ile doktorlar hariç, tam sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi artırıldı. Tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi idare bütçesine aktarıldı” dedi.

EK ÖDEMELER ARTTI

Kanunla sağlık çalışanlarının döner anapara ek ödeme tavanları çoğaldırıldı. Buna göre, eğitim görevlisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman doktor ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş doktorlarında yüzde 700’den 850’ye, pratisyen doktor ve diş doktorları ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye, sağlık kurumu müdürü ve eczacılarda yüzde 250’den yüzde 305’e, öbür personelde yüzde 150’den 225’e, tıbbi operasyonlarda operasyon karşılığı ek ödemelerde de yüzde 800 ve 700’den yüzde 950 ve 850’ye yükseltildi.

EMEKLİLİĞE YANSIYACAK

Bundan bakanlık kadrolarında olup da üniversitede uzmanlık eğitimi ya da yan dal uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da faydalanacak. Ödemelerin döner anapara yerine merkezi bütçeden ödenmesi güzergahında farklılığa da gidilerek, emekli aylıklarına da yansıması sağlandı. Emekli olanlar da faydalanacak. Ek ödemeye temel operasyonları sorgulamak üzere analiz kurulları oluşturulacak. Koca, “Döner anapara ek ödemesinin sağlık kurumu tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak, şehir veya ülke bazında aynı standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Sağlık Kurumularımızın hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek” dedi.

PRİM BAĞIŞLAMAYI GETİRİLİYOR

Kanuna göre, 2029’a kadar kontratlı aile doktoru olarak çalışanlar, Tıpta Uzmanlık Sınavıtrakya Üniversitesi neticelerine göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Heyeti’nca tanımlanan temellerle  aile doktorluğu uzmanlık eğitimi yapabilecek. Bakanlık sağlık kurumularından sağlık hizmeti almış olup prim borcu gibi sebeplerle sağlık kurumu gideri karşılanmayanlara ödeme basitliği ve 10 bin lira altındaki borçları için prim bağışlamayı getiriliyor. 87 bin 103 bireyin faydalanacağı tertip etme ile 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmının bağışlanacağı kaydolundu.