‘Dünya düzeni yeniden inşa ediliyor’

‘Dünya düzeni yeniden inşa ediliyor’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Sıradan Genel Heyeti, Yüksek İstişare Konseyi YİK Başkanı ve Divanı, İdare Heyeti, Sorgulama Heyeti ve Haysiyet Divanı asil ve yedek azalarının…

TÜSİAD’ın Sıradan Genel Heyet Buluşması’nın açılışına koronavirüs testi olumsuz çıkan ancak bazı semptomlar göstermesi sebebiyle video konferans usulüyle katılan TÜSİAD İdare Heyeti Başkanı Kaslowski, “Dünya ekonomisinde, geçmişe göre çok değişik enerjiklerin harekete geçtiğini görebiliyoruz. Dünyanın yeni kumpası, emin ki inşa ediliyor. 2021 de gelecek 10 senenin esas taşlarının döşeneceği sene olacak. Türkiye’nin, bu tarihi anı, fırsat ve tehlikelerini iyi değerlendirmesi gerekli” diye konuştu.

GÜVENİ KAZANDIRMALIYIZ

Hükümetin yeni bir ekonomi kutusuyla piyasalara pozitif ileti vermeye çalıştığını ifade eden Kaslowski, “Bu gayreti pozitif karşılıyoruz. Atılması tasarlanan adımların, somutlaştırılarak paylaşılması ve sayısal niyetlerin netleşmesi, programı daha yararlı ve kredibilitesi daha yüksek hale getirecektir” diye konuştu. Tutarlı sihrime hattına oturulması için ana hatları ve lüzumlulukları herkesçe öğrenilen yapısal reformların bir an evvel yaşama geçirilmesinin koşul olduğuna işaret eden Kaslowski, şunları kaydoldu: “Aksi taktirde en üst düzeye varan işsizliğin de tesiriyle, alım eforundaki eksilme, enflasyonun yükselmesi, gelişmenin finansmanı gibi esas meselelerin çözülmesi muhtemel değildir. TL’ye, kaybettiği güveni kesinlikle yine kazandırmalıyız. Aksi halde krizden çıkışımızın çok güçleşeceği kanısındayız. TL’nin cılızlığı bizi de dışsal şoklar karşısında aralıksız cılız vazgeçecektir.”

MEŞAKKATLİ SÜREÇ

Zaman zaman muhtelif reform kolilerinin açıklandığını andırdıran TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise, “Sonuncu kolide de gördüğümüz gibi ele alınan reformların hepsi iyi, hepsi yerinde. Ama reformlar uzun ve meşakkatli süreçlerdir. Israrlı uygulama ve aralıksız takip gerektirir. Bu surattan reform süreçleri, politika ve bürokrasideki farklılıklara karşı duyarlıdır. Reform arzuyu zaman içinde eksilir ve efor yine semptomların rehabilitasyonuna kayar. Bu sebeple sık sık reform kolileri açıklanır ama bu kolilerin yapısal meseleleri çözmedeki tesiri pek hudutlu olur” dedi. Yüksek faiz oranlarının ise tasarruf sarihinin neticeyi olduğunu korunan Özilhan, tasarrufların artırılmaması, TL’ye güven kuruluş edilip uzun vadeli dış kaynak çekilmemesi halinde hiçbir faiz indiriminin kalıcı olmayacağını vurguladı.