EİKP ödemesi nedir, kimler başvurabilir?

EİKP ödemesi nedir, kimler başvurabilir?

EİKP ödemesi, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik Karar Kalkanı Koliyi EİKP kapsamında hane başına 1000'er lira destek sağlanması için başlatılmış bir projedir. EİKP ödemesi için

Sosyal Dayanaklaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Dayanaklaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Fakir, Eforsuz ve Kimsesiz Türk Yurttaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında kumpaslı merkezi sosyal destek alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik Karar Kalkanı Koliyi Destek Programı EİKP kapsamında rastgele bir müracaata gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapıyor.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kartı olanlar 1000 liralık EİKP kapsamındaki sosyal destek ödemesini tüm kamu bankalarının ATM'lerinden kurulsuz çekilebiliyor.

EİKP ÖDEMESİNE KİMLER MÜRACAAT ETEBİLİYOR?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi yardıma ait müracaat ölçütlerini de tanımladı. Yardımın daha evvel dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal destek alan lüzum sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekderi faydalanmamış olanlar Faz 3'e müracaatta bulunabilecek. 

Ayrıca, 5510 rakamlı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu emekçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Müessesesinden kazanç veya aylık alanlar emekliler ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Tahsisatı ile İşsizlik Tahsisatından yararlananların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu ölçütlerin dışında olan tüm haneler destek için müracaat etebilecek. 

Yurttaşlar, müracaat süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Yardıma ait ödeme zamanı ve biçimi daha sonra açıklanacak.

EİKP ÖDEMESİNE MÜRACAAT NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yapılacak destek müracaatlarında yurttaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü müracaatta bulunacak.

Cumartesi ve pazar günleri ise müracaatlar, T.C. kimlik numarası ile alakalı sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

KAZANÇ ÖLÇÜTÜ YOK

Müracaatlarda rastgele bir kazanç ölçütü koşulu bulunmuyor.

Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Müracaatı kısmında, müracaat eticinin iş ve sosyal vaziyeti, aylık kazancı, çocuk rakamı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası değerleri ile banka ve birikim bilgilerine ait kapsamlı sualler yöneltiliyor.

Bakanlık, ön müracaatlara ait tahliller neticesinde, yardıma gereksinimi olduğu tanımlanan hanelere ödemeleri yapacak.