Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken rapor! Hepsinin tek tek profili çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken rapor! Hepsinin tek tek profili çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2016-2020 seneleri arasında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan 939 teröriste ait tahlil çalışması yaptı. Çalışmanın neticesinde teslim olan teröristlerin profilleri…

Terörle Gayret Daire Başkanlığınca hazırlanan "2016-2020 PKK/KCK Terör Örgütü Teslim Olan Kişilerin Genel İncelemeyi" başlıklı raporda, 2016-2020 senelerinde teslim olan, teşkilata katılım yaşları 11-58 arasında değişen 713'ü erkek, 226'sı bayan olmak üzere 939 teröristin, teşkilatta kalma süresi, teşkilata katılım ve teslim nedenleri gibi değişkenler incelendi.

Teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre, güvenlik eforlarına teslim olan 939 terör örgütü üyesinden 388'i 18'den minik, 441'i 18-25 arası ve 60'ı 26 ve üzeri yaşta PKK'ya katıldı. Teröristlerden 50'sinin ise teşkilata katılım yaşı tespit edilemedi.

Bu teröristlerden 10'u üniversite, 116'sı lise, 416'sı ortaokul ve 248'i ilkokul mezunu. 78'i okur-yazar olan teröristlerin, 31'inin okuma-yazmasının olmadığı tanımlanırken 40'ının ise eğitim seviyesi tespit edilemedi.

Üniversite mezunu teröristler hariç, değişik eğitim seviyelerindeki terör örgütü üyelerinden 324'ü, teşkilatta 3-5 sene faaliyette bulundu. Teslim olan üniversite mezunu teröristlerin 7'si ise teşkilatta en fazla 3 sene faaliyet yürüttü.

Raporda, "939 şahıstan 323'ü politik partiler, ulus konutları, dernekler gibi müessesesel ve teşkilatlı yapılardan etkilenerek terör örgütüne katılım sağlamıştır." tespitine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden dikkat çeken rapor Hepsinin tek tek profili çıkarıldı

TERÖRİSTLERİN KIRSALDA GEÇİRDİĞİ ZAMAN VE TEŞKİLATA KATILIM SEBEPLERİ

Teslim olan teröristlerden 61'inin 0-1 sene, 132'sinin 1-2 sene, 159'unun 2-3 sene, 332'sinin 3-5 sene, 176'sının 5 seneden daha fazla kırsalda kaldıkları tanımlandı. 79'unun ise kaldığı zaman tespit edilemedi.

Raporda, teröristlerin teşkilata katılım nedenlerine ait analiz neticelerine de yer verildi. Bu teşkilat üyelerinin 196'sı propaganda, 194'ü aile problemleri, 132'si kaçırılma, 121'i dost tesiri ve 102'si DEAŞ'a tepki sebebiyle teşkilata katıldı. Bunları teşkilata müteveccih alaka 92, parasal endişeler 33, tehdit-şantaj 16, psikolojik meseleler 12 ve cezaevine girmemek 7 izledi. 34'ünün katılım nedeni ise tespit edilemedi.

TESLİM OLMA SEBEPLERİ ARASINDA PİŞMANLIK İLK SIRADA

Teslim olan teröristlerin, 143'ünün kuzeni, 87'sinin kardeşi, 18'inin dayısı ve 13'ünün amcasının da teşkilatta faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Ayrıca 3 teröristin halası ve bir teröristin yeğeninin de teşkilat üyeyi olduğu tanımlandı.

Mevzubahisi teröristlerin teslim olma sebeplerine ait neticeler de paylaşıldı.

Buna göre, teşkilat üyelerinin 270'i pişmanlık, 178'i güç koşullar, 151'i teşkilat içi baskı, 99'u kaçırılmış olmak, 73'ü aile özlemi, 39'u sıhhat meseleleri, 31'i DEAŞ'a karşı tepkisizlik, 27'si duygusal ilişki ve 11'i inanca hürmetsizlik gibi sebeplerle teşkilattan kaçarak güvenlik eforlarına teslim oldu. Teröristlerden 60'ının ise teslim olma nedeni tespit edilemedi.