Fazla mesaisini alamayanlar dikkat! Kıdem tazminatınızı alabilirsiniz

Fazla mesaisini alamayanlar dikkat! Kıdem tazminatınızı alabilirsiniz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai yaptığı halde fiyatın ödenmemesini emekçi tarafından haklı fesih olarak karara bağladı. Böylece fazla mesaisini alamayan emekçiler iş akitlerini feshederek…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai fiyatları ödenmediği için işten çıkan çalışanın, haklı sebeple iş akdini feshettiğine hükmetti.

İstanbul'daki bir şirkette çalışan emekçi, fiyatlarının ödenmediğini, senelik izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek işten böldü. Emekçi daha sonra, kıdem tazminatının ödenmesi arzıyla dava açtı.

Bakırköy 16. İş Duruşmasında görülen davada, patron, şikayetçi emekçinin hiçbir bahane göstermeden istifa ettiğini, fiyata müteveccih iddiaların doğru olmadığını korundu.

Mahallî duruşma suçlama sonunda, şikayetçi emekçinin kıdem tazminatı arzını reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise mahallî duruşmanın kararını bozdu.

"FESİH NEDENİ ARAŞTIRILMALI"

Dairenin kararında, istifa arzuhalinde şikayetçinin, "kendi isteği" ile işten böldüğünü, borcunun ve alacağının olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Kendi isteğiyle ufalama halinin bir nedeni değil, daha çok fiili bir vaziyeti yansıttığı vurgulanan kararda, böyle bir gidişatta da emekçinin istifa arzuhalinde feshe müteveccih emin bir neden bildirdiğinden laf edilemeyeceği, fesih nedeninin incelenmesi ve tanımlanması gerektiği belirtildi.

Kararda, somut vakada şikayetçi emekçinin, dava arzuhalinde fiyatlarının ödenmemesi üzerine iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürdüğü, mahkemede de bu fiyatlara müteveccih arzlarını dile getirdiği ifade edildi.

"TÜM ALACAKLAR GENİŞ ANLAMDA FİYAT İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİR"

Kararda, şikayetçi emekçinin, patron tarafından, "istifa arzuhali yazdığı takdirde haklarının ödeneceği"nin söylenmesi üzerine arzuhali imza attığını aktardığı belirtildi.

Emekçinin iş sözleşmesini, fiyatların ödenmemesi sebebiyle feshettiği tespitine yer verilen kararda, 4857 rakamlı İş Yasaunun 24. maddesine göre, "fiyatın yasa kararları veya kontrat koşullarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesinin" emekçi doğrultusundan haklı fesih nedeni olduğu vurgulandı.

Emekçinin ödenmeyen fazla çalışma fiyatı, hafta tatili fiyatı, ikramiye gibi tüm alacaklarının geniş anlamda fiyat içinde değerlendirildiği ifade edilen kararda, şunlar kaydolundu:

"Somut vakada şikayetçinin fazla çalışma fiyatının ödenmediği dosya kapsamından sarihçe anlaşılmakta olup, emekçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilmelidir. Duruşmaca, şikayetçinin kıdem tazminatı arzının kabulü gerekirken yanılgılı meşru değerlendirme yapılarak arzın reddine karar verilmesi yerinde değildir. Temyiz edilen kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir."

Canlı Borsa - Altın Maliyetleri - Döviz Kurları için Bigpara