Günlük kiralık evlerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Günlük kiralık evlerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Günlük kiralanan konutlara ait yeni tertip etmeye gidildi. Bundan sonra günlük kiralanan konutlara her an erişilebilecek mahiyette mesul işletici buludnurma gerekliliği getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kimlik Bildirme Kanunu'nun uygulanması ile alakalı idaremelikte farklılık yaptı. İdaremeliğe "günübirlik kiralanan konut" tanımı ilave edildi.

Tertip Etmeyle beraber özel veya resmi her türlü konaklama kuruluşları ve şirketler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe yakalamak zorunda olacak. Bilgiler genel kolluk güçlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları anlık olarak bildirilecek.

Bilgiler üzerinden yapılan tüm operasyonlar kayıt altına alınacak ve 5 sene zaman ile saklanacak.

KİMLİK BİLDİRİM BELGESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

İdaremelikle, daha evvel idaremelik ekinde yer alan, buralarda çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işletici kimlik bildirim belgesi ve evde kalanlara ait kimlik bildirim belgesi yürürlükten kaldırıldı.

Talebe yurtlarında kalan talebeler ve çalışanlarla alakalı bildirimler mesul işleticiler tarafından, 3 gün içinde genel kolluk güçlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik civarda da yapılabilecek.

Köy ve mahalle muhtarları mesullük bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik civarda yapılan bildirimleri arzları halinde genel kolluk ünitelerinden temin edecek.

Elektronik civarda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından mesul işleticilerinin kimlikleri misaline uygun biçimde en yakın kolluk ünitesine bildirilecek.

İşleticiler, kendilerine bu mevzuda verilen vazife ve mükelleflikleri, kendi mesullükleri altında idareyicilerine devredebilecekler. Bu vaziyette işletici ve idareyici müştereken mesul olacak.