Hasanpaşa Gazhanesi nerede? Gazhane nedir, ne işe yarar?

Hasanpaşa Gazhanesi nerede? Gazhane nedir, ne işe yarar?

Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul Megakent Belediyesi İBB tarafından onarımı bitirilerek yine açıldı. Daha Önceki yarıyılda ısınma ve aydınlanma emeliyle kömür kullanılarak üretilen hava gazı, İstanbul…

Hasanpaşa Gazhanesi, yalnızca Kadıköy’şan değil, İstanbul’un ehemmiyetli sanayi yapılarından birisidir.  Anadolu Yakası’nın en daha önceki sanayi kuruluşlarından biri olarak, Osmanlı endüstriyel mirasının erken misallerinden. 1800’lü senelerde Anadolu Yakası’nda ortaya çıkan gaz arzını karşılamak üzere Hasanpaşa’da yeni bir gazhane daha yapılması kararlaştırıldı.

Gazhanenin işletme ayrıcalığı, 1 Ağustos 1891’de 50 sene için Parisli bir sanayici olan mühendis Charles George’a verildi. 1892’de hizmete giren Hasanpaşa Gazhanesi’nin işletme kontratı 1924’te 50 sene için yenilendi. Kadıköy-Üsküdar ve Anadolu Yakası Havagazı firmayı, 1926’da Yedikule Gazhanesi’ni de satın aldı. Bu firma daha sonra işletme ayrıcalıklarını ve kuruluşlarını 1931’de İstanbul Elektrik Firmayı’ne sattı. Ancak İstanbul Elektrik Firmayı’nin ulusallaştırılmasının ardından havagazı firmayı parçalayarak 1937-1944 arasında faaliyetlerine müstakil olarak devam etti. Ancak hasar eden bu firma, devlet tarafından satın alındı ve 1945’te İstanbul Belediyesi Elektrik Tramvay Tünel Yöneti’ne İETT bağlandı.

Gazhane’ye zaman içinde yeni fırınlar ilave edildi. Böylece o seneler için Anadolu Yakası gaz gereksiniminin üzerinde bir yapım sayısına erişildi ve ehemmiyetli bir kömür tasarrufu sağlandı. Ancak sonraları arz eksilmesi sebebiyle Gazhane 13 Haziran 1993’de faaliyetine son verdi. 

HASANPAŞA GAZHANESİ NEREDE?

Hasanpaşa Gazhanesi Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunuyor.