İkinci el cep telefonu ve tablet satışında yeni düzenleme! Artık zorunlu oldu

İkinci el cep telefonu ve tablet satışında yeni düzenleme! Artık zorunlu oldu

Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mülklerin yenilenebilmesi için en az bir sene evveline ait data, ses veyahut kısa ileti kullanım trafiğinin bulunması gerekli olacak.

Yenileme harekâtı yapılmadan ikinci el ticarete mevzu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, harcayıcının kolaylıkla göreöğreneceği ve okuyabileceği biçimde, mülkün mevcut vaziyetini ve varsa yapılan operasyonları gösteren bilgilendirme yaftasıyla satılması gerekli olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında İdaremelik'te Farklılık Yapılmasına Dair İdaremelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İdaremelik, yenilenen ürünlerin satışına ait ayrıntıları içeriyor. Buna göre, yenileme harekâtı yapılmadan ikinci el ticarete mevzu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, harcayıcının kolaylıkla göreöğreneceği ve okuyabileceği biçimde, mülkün mevcut vaziyetini ve varsa yapılan operasyonları gösteren bilgilendirme yaftasıyla satışı gerekli yakalandı.

: İlginize Sürükleyebilir Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Taliban'dan beklenmedik hamleTüm şehir sular altında: Kıyamet filmleri hakikat oldu!Beyoğlu SES'siz, Beyoğlu SEN'siz! 'Sana hiçbir zaman doyamadım baba'

EN AZ BİR SENE EVVELİNE AİT "DATA, SES VEYAHUT SMS KULLANIM TRAFİĞİ" KOŞULU

Mevzuya ait Resmi Gazete'nin 22 Ağustos 2020 tarihli rakamında yayımlanan idaremelikte, cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir sene kullanılmış olması ve bilgi trafiğinin bulunması gerekli yakalanmıştı. Yeni tertip etmeyle elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mülklerin yenilenebilmesi için en az bir sene evveline ait data, ses veyahut kısa ileti SMS kullanım trafiğinin bulunması gerekli olacak.

Ayrıca, yenileme yetki dokümanı bulunmayanlar veya bu evraka sahip işletmelere bağlı yetkili akdikeni ve satıcı niteliğini taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak biçimde reklam ve ticari uygulama yapılamayacak.

YETKİLİ AKDİKENİNİN SORUMLULUKLARINDA FARKLILIK

İdaremelikle yetkili akdikeninin mesullüklerinde de farklılık yapıldı. Yetkili akdikeni, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mülklerin en az bir sene evveline ait data, ses veyahut kısa ileti kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Müesseseyi BTK kayıtlarından hakimiyet edecek. Kullanılmış mülkün kıymetleme operasyonunu, mülkün kendisine teslim edildiği veya eriştiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde sonuçlandıracak olan yetkili akdikeni, bu vakitte harcayıcının mevzubahisi bedellemeyi kabul ettiğine ait onayını yazılı olarak veya kalıcı bilgi gizleyicisiyle alacak.

Yetkili akdikeni, onay alındığında harcayıcıya ödemeyi yapacak veya yapılmasını sağlayacak. Ödeme süresi, harcayıcıya evvelden bildirilmesi ve onayının alınması şartıyla 3 iş gününe kadar uzatılabilecek. Bu ödeme ölçüyü, harcayıcının yeni bir mülk satın aldığı gidişatta, yeni mülkün maliyetinden indirilebilecek.

YENİLEME MERKEZİNİN SORUMLULUKLARI

Yenileme merkezinin mesullüklerinde de birtakım tertip etmelere gidildi. Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mülklerin en az bir sene evveline ait data, ses veyahut kısa ileti kullanım trafiği bulunduğunu BTK kayıtlarından hakimiyet edecek. Bu koşulları sağlamayan kullanılmış mülklere yenileme harekâtı yapamayacak.

Mevzubahisi merkez yenilediği kullanılmış mülkün sertifikalandırma operasyonunu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formunu kullanarak ve ticari unvanı, irtibat bilgileri, yenileme yetki dokümanı ve yenileme operasyonuna ait bilgileri kapsayan karekodla güvenliğini sağlayacak biçimde yerine getirecek.

Merkez, bu sertifikanın yenilenmiş ürünle beraber yazılı olarak veya kalıcı bilgi gizleyicisiyle verilmesini sağlayacak. Ayrıca, yenileme merkezi alakalı standartta tanımlanan yenileme operasyonunu kendisi yapabileceği gibi lüzum dinlenmesi halinde yenileme yetki dokümanı almış değişik merkezlerden de hizmet alabilecek.

Yenileme merkezi, anapara koşulu dışında idaremelikteki değişik koşulları sağlayan kendisine bağlı şubeler oluşturabilecek. Bu şubeler için ayrıca yenileme yetki dokümanı alınması gerekli yakalanacak. Merkez, yenileme faaliyetlerine ait tanımlanacak bilgi ve evrakları bakanlığa bildirmek zorunda olacak.

Borsada kolay operasyon ve düşük kurul için tıklayın