İlk taksit için son tarih 1 Mart

İlk taksit için son tarih 1 Mart

Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk taksit ödemesinin 1 Mart’a kadar yapılması gerekiyor. Tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde…

Kamuya yönelik vergi ve yönetimsel para cezası gibi borçlarını yine yapılandıranların, uygulamadan faydalanabilmesi için ilk taksit meblağlarını 1 Mart’a kadar ödemesi gerekiyor.

ANADOLU AJANSI muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kimi Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle ilgili Yasa kapsamındaki yapılandırma tertip etmesinden istifade edilmesi için müracaat müddeti 1 Şubat’ta bitmişti. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan müddet 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.

İNDİRİM UYGULANACAK

Yasa dahilinde yapılandırılan alacakların mevzubahis güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Ücret Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan meblağdan yüzde 90 indirim, yönetimsel para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrı olarak, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara rastgele bir katsayı da uygulanmayacak. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, müracaat esnasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 1 Mart’a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Taksitle ödeme vaziyetinde yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Katsayılar, 6 taksitte, 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olarak uygulanacak.

HAKLAR KAYBI OLABİLİR

Taksitle ödeme seçeneği seçenek edilerek yapılandırılan borca ait ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması koşuluyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından faydalanılabilecek. Buna göre, bu meblağlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE meblağı üzerinden hesaplanan meblağa yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12.5 indirim yapılacak. Yasa kapsamında ödenmesi şart olan taksitlerden, ilk ikisinin müddetinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim seneninde ansızın fazla taksitin müddetinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yasa kararlarından istifade etme hakkı kaybedilecek. Müddetinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit meblağı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen müddet için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak. Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi (www.gelir idaresi başkanlığı.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi olanağı bulunuyor.