İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Müesseseyi, Mart ayında işsizlik oranının yüzde 11.5 olarak hakikatleştiğini duyurdu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması neticelerine göre; 15 ve daha yukarıya yaştaki bireylerde işsiz rakamı 2022 seneyi Mart ayında bir evvelki aya göre 153 bin birey çoğalarak 3 milyon 894 bin birey oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık çoğalış ile %11,5 seviyesinde hakikatleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,3 iken bayanlarda %13,9 olarak varsayım edildi.

MEVSİM TESİRİNDEN TEMİZLETİLMİŞ İSTİHDAM ORANI %46,5 OLDU

İstihdam edilenlerin rakamı 2022 seneyi Mart ayında bir evvelki aya göre 59 bin birey eksilerek 29 milyon 956 bin birey, istihdam oranı ise 0,2 puanlık eksiliş ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,4 iken bayanlarda %29,0 olarak hakikatleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı

MEVSİM TESİRİNDEN TEMİZLETİLMİŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK HAKİKATLEŞTİ

İşgücü 2022 seneyi Mart ayında bir evvelki aya göre 96 bin birey çoğalarak 33 milyon 851 bin birey, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık çoğalış ile %52,6 olarak hakikatleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9, bayanlarda ise %33,7 oldu.

GENÇ POPÜLASYONDA MEVSİM TESİRİNDEN TEMİZLETİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI %21,2 OLDU

15-24 yaş grubunu içeren genç popülasyonda işsizlik oranı bir evvelki aya göre 0,5 puanlık çoğalış ile %21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,1, bayanlarda ise %25,2 olarak varsayım edildi.

İşsizlik rakamları açıklandı

MEVSİM VE TAKVİM TESİRLERİNDEN TEMİZLETİLMİŞ HAFTALIK VASATİ FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,9 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans yarıyılında işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden temizletilmiş haftalık vasati fiili çalışma süresi 2022 seneyi Mart ayında bir evvelki aya göre 0,5 saat eksilerek 44,9 saat olarak hakikatleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı

MEVSİM TESİRİNDEN TEMİZLETİLMİŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,7 OLDU

Zamana bağlı yetersiz istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 seneyi Mart ayında bir evvelki aya göre 0,6 puan çoğalarak %22,7 oldu. Zamana bağlı yetersiz istihdam ve işsizlerin tümleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin tümleşik oranı %18,8 olarak varsayım edildi.

İşsizlik rakamları açıklandı