İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlanarak uzatılmıştı!

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlanarak uzatılmıştı!

İşten çıkarma yasağı pandemi sürecinde uygulanmaya devam ediyor. Nisan ayında başlayan milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren işten çıkarma yasağı, son gelişmeler ile takip ediliyor.…

İşten çıkarma yasağı olarak bilinen, iş sözleşmesini yalnız işçinin feshetmesine olanak sağlayan fesih yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle, olası ekonomik etkilerin önüne geçmek adına yürürlüğe giren işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. İşten çıkarma yasağı mart ayına kadar devam edecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.

İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek Resmi Gazetede yayımlanarak uzatılmıştı

Kararda şu ifadelere yer verildi;

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.