Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bülten ile ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri belirli oldu. 6772 rakamlı

İlave tediyeler ne zaman uyuyacak suali 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile cevap buldu. Devlet ve ona bağlı kurumlarda çalışan emekçilere ilave tediye yapılmasına ait karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 700 bini aşkın kamu emekçisinin ilave tediyeden yararlanması bekleniyor.

İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN UYUYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 4/7/2022 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 16/12/2022 tarihinde ödenecek. 

24 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

Son dakika: Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihi Resmi Gazetede yayımlandı

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak belirlenen bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, fiyat sistemine bakılmaksızın her sene için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkından faydalanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her sene için bir aylık istihkakları meblağını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan emekçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her sene için bir aylık istihkakları meblağını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.