Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf olan kişiler ve yerler belli oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf olan kişiler ve yerler belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulusunda alınan kararlar güzergahında, İçişleri Bakanlığı, 81 şehir valiliğine "Haziran Ayı Olağanlaşma Temkinleri" mevzulu genelge gönderdi. Bakanlık yayımladığı…

İçişleri Bakanlığının koronavirüs temkinleri kapsamında uygulanan kısıtlamadan muaf olacak yerler ve şahıslar listesi yayımladı. Listeye göre kısıtlamadan muaf olanlar:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ve çalışanları,

- Kamu kumpası ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar özel güvenlik görevlileri dâhil,

- Gerekli kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için zorunlu kamu müessese ve kuruluşları ile şirketler Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vb., buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Üniteleri, Şehir/İlçe Salgın Teftiş Merkezleri, Göç Yöneti, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

DOKTORLAR, BAYTARLAR, ECZANELER

- Kamu ve özel sağlık müessese ve kuruluşları, eczaneler, baytar muayenehaneleri ve hayvan sağlık kurumuları ile buralarda çalışanlar, doktorlar ve baytar doktorlar,

- Gerekli sağlık buluşması olanlar Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil,

- İlaç, tıbbi makine, tıbbi maske ve dezenfektan yapımı, nakliyesi ve satışına ait faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

- Yapım ve imalat kuruluşları ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

- Nebatsal ve hayvansal ürünlerin yapımı, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

- Zirai yapıma ait tarımsal ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil ve lojistiğini yapan işletmeler ve bunların çalışanları,

OTEL, LOJİSTİK, KARGO ÇALIŞANLARI

- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde kargo dahil, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve alakalı faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

- Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

- Cadde hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan sığınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 rakamlı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu azaları,

- İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının gerekli gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

- Gazete, mecmua, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam imal firmaları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

- Mazot istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

FIRIN, MEYVE SEBZE HAL ÇALIŞANLARI

- Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

- Ekmek imalinin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan vasıtalar ile buralarda çalışanlar,

- Cenaze defin harekâtlarında görevli olanlar din görevlileri, sağlık kurumu ve belediye görevlileri vb. ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük kuruluş ve şirketler rafineri ve petrokimya kuruluşları ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi ile bu yerlerde çalışanlar,

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken mesajım ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım firmaları ve çalışanları,

- Mahalli yönetlerin toplu taşıma, paklik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla çaba, ilaçlama, itfaiye ve kabirlik hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

- Şehir içi toplu erişim vasıtalarının metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb. sürücü ve görevlileri,

- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların lüzum dinleyeceği temel lüzumların karşılanmasında görevli olanlar,

- İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak emeliyle iş yerlerinde bulunması zorunlu olan çalışanlar iş yeri doktoru, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görevlisi, bekçi vb.,

ÖZEL İHTİYACI OLANLAR İLE VELİSİ

- Otizm, ağır mental retardasyon, down belirtiyi gibi “Özel İhtiyacı” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

- Duruşma kararı çerçevesinde çocukları ile kişisel münasebet kuruluş edecekler duruşma kararını takdim etmeleri koşulu ile,

- Yurt içi ve yurt dışı yarışma ve kamplara katılacak olan ulusal sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor yarışmalarındaki sporcu, idareyici ve değişik görevliler,

- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan müessese, kuruluş ve şirketlerin bilgi operasyon merkezleri ile çalışanları minimum rakamda olmak kaydıyla,

DOKÜMANLARINI GÖSTERME ŞARTIYLA SINAVA GİRECEKLER

- ÖSYM tarafından bülten edilen imtihanlar ile merkezi seviyede tasarlanan imtihanlara katılacağını belgeleyenler bu bireylerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile imtihan görevlileri,

- Şehir/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Heyetlerince izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme kuruluşlarında yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

- Gerekli müdafi/vekil, mahkeme, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla gerekli hallerde ofislerine, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk ünitelerine, resmî müesseselere gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri,

- Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleksel ve teknik ortaöğretim mektep/müesseselerinde çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve kurulum faaliyetlerini yürütmekte olan ya da mevzubahisi çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

- Profesyonel site idareyicileri ile apartman/site idaresince tertip edilen görevli olduklarına dair evrakı takdim etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-büyü rotasıyla hudutlu olmak kaydıyla apartman ve sitelerin paklik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

İŞ YERLERİNDE BULUNAN HAYVANLARININ BESLENMESİNİ SAĞLAYANLAR

- İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki rota ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

- Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık idmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da idman alanı arasındaki rotayla hudutlu kalmak kaydıyla at sahipleri, alıştırmanlar, seyisler ve değişik çalışanlar,

- Yalnızca ilaçlama faaliyetleri için gerekli olan rotalarda kalmak ve bu vaziyeti belgelemek kaydıyla iş yerlerinin böcek ve değişik hasarlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan işletmelerde görevli olanlar,

- Muafiyet sebebine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile hudutlu olmak kaydıyla özgür muhasebeciler, özgür muhasebeci mali müşavirler, antlı mali müşavirler ile çalışanları.

- Arı Kayıt Sistemi EKSEN Evrakının takdim etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer arasındaki rota ile hudutlu olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar.

- Müessesesel kimlik kartlarını takdim etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi olan basın üyeleri.