Lise KPSS ne zaman? 2021 KPSS Ortaöğretim sınavında son gelişmeler

Lise KPSS ne zaman? 2021 KPSS Ortaöğretim sınavında son gelişmeler

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2021 ortaöğretim düzeyi için araştırmalar yaz aylarına kısa bir süre kala hız kazandı. Lise mezunlarına yönelik düzenlenen söz konusu sınavın, bu yılki…

Devlet müesseselerinde personel olmak isteyen lise mezunu yurttaşlar, 2021'de KPSS Ortaöğretim imtihanının ne vakit yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme İmtihanı'nın (KPSS) Lise seansı ile ilgili son bilgiler...

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik seansları, 2 seneden bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim seansı, 2021 seneninde yapılmayacak. İmtihan ÖSYM tarafından 2022 seneninde örgütleyecek.

KPSS NEDİR?

Kamu müessese ve kuruluşlarının kimi kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik” kararları uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk kez atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve alakalı kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel müsabaka imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutulan mesleklere ait kadro ve görevler ile şehir özel idareleri ve belediyelerin teftiş heyetlerine,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Yasa Kararında Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli müesseselerle bunlara bağlı döner anaparalı kuruluşlar, yasalar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, şehir özel idareleri ve belediyeler, şehir özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner anaparalı kuruluşlar ve diğer kamu müessese ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk kez kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.