Lise sınavları yüz yüze ne zaman yapılacak? 2021 lise sınavları ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Lise sınavları yüz yüze ne zaman yapılacak? 2021 lise sınavları ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Lise sınavları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan sınavlar MEB takvimine göre 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca…

Lise imtihanlarının yapılacağı tarih, son gelişmeler ile izleyor. Okullarda seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecince MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI liselerde imtihan takvimini yayımladı. Takvime göre, liselerde sınavlar 1 Mart’tan itibaren salgın önlemlerine uygun şekilde okullarda yüz yüze yapılacak. Yüz yüze lise sınavlarında 50 puan ve üzeri alanlar, başarılı sayılacak. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla hudutlu tutulacak.

BAKAN SELÇUK'TAN SINAVLARLA ALAKALI İZAH

Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ait talebelere hitaben paylaşımda bulundu.

İzahına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin rizikolu, neyin ihtiyaç duyulan olduğu ile ilgili verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

Lise imtihanları yüz yüze ne vakit yapılacak 2021 lise imtihanları konusunda Bakan Selçuktan izah

Bu müzakereler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf talebelerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını anımsadan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin de yalnızca imtihanlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın önlemleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Talebelerimizin yüzde 40'ı, başka bir deyişle yarıya yakınınız imtihanlarını bitirdi zati. İmtihanlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın vakitte çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de vaziyetinizi tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek senelere mesele biriktirmemek için vaktinde çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sıhhatiniz her vakit önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için ehemmiyetli. Bu günlerin üstesinden hep beraber çabayla geleceğiz. Siz derslerinize ve sıhhatinize odaklanın, lütfen. Hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum."

LİSE İMTİHANLARI NE VAKİT YAPILACAK?

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, talebelerin merkezi imtihanlara ait beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim müessesesi müdürlüklerince belirlenerek tasarılanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği müddet ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan talebeler, istemeleri halinde vaziyetlerine uygun paralı/parasız yatılı olarak alakalı mevzuat kararlarına göre okul pansiyonlarından faydalandırılacak.

Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim müesseselerinde pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tasarılanacak. Mesleksel ve teknik ortaöğretim müesseseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören talebelerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

Yüz yüze tasarılanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim dahilinde yürütülecek. Talebeler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından mesul olacak.

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.

Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören talebelerin sınıf düzeylerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan başlayacakLise sınavları yüz yüze ne zaman yapılacak 2021 lise sınavları ile alakalı Bakan Selçuktan açıklama

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim seneyin birinci döneminde yüz yüze yapılamayan sınavlara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, liselerde tüm sınıf düzeylerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim müessesesi alan grup başkanları heyetince belirlenip tasarılanacak. Eğitim müessesesi müdürlüklerince gerekli önlemler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek bitirecek.

HER SINAV, BİR DERS SAATİ SÜRE VERİLEREK UYGULANACAK

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla hudutlu tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama imtihanları gibi mecburi haller dışında, bir ders saati (40 dakika) müddet verilerek uygulanacak ve imtihan sualleri, bu müddete uygun olarak hazırlanacak. Talebe hareketliliğini asgari düzeyde tutmak emeliyle bir günde her bir talebe için iki ders, mecburi hallerde en fazla üç dersten imtihan yapılabilecek.

Rastgele bir nedenle imtihanlara katılamayan ve okul idaresince mazereti uygun görülen talebeler, alakalı alan grup öğretmeninin belirleyeceği tarihte imtihana alınacak.

İmtihan tarihleri, en az bir hafta evvelce talebelere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. İmtihanlar, Kovid-19 salgını dahilinde başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kaideleri olmak üzere alınan tedbir ve önlemlere uygun bir şekilde yapılacak.