Mardin'de bulundu, 1400 yıllık... 'Paha biçilmez' diyerek anlattı

Mardin'de bulundu, 1400 yıllık... 'Paha biçilmez' diyerek anlattı

Mardin'deki Dara Antik Kenti’nde üstünde Aziz Menas'ın figürü olan 1400 senelik ampulla Roma'da sırçadan veya pişmiş topraktan yapılan şişe bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, mevzubahisi ampullanın

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Kısmı Öğretim Azası Doç. Dr. Hüseyin Metin başkanlığında Dara Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmalarında 3’namcı asırda Mısır'da doğan ve Diocletianus yarıyılında Hristiyan kırımları neticeyi öldürülen Aziz Menas‘ın figürü bulunan 1400 senelik ampulla bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Müesseseyi, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Valiliği, Mardin Megakent Belediyesi, Mardin İlk Kültür ve Müze Müdürlüğü yardımı ile Dara Antik Kenti'nde 2020 senesinden bu yana kazı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Metin, “1400 senelik bu ampulla o yarıyıllarda yaşayan hacılar tarafından kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik mahsulleri taşımak için kullanılırdı. Böylece bu belirti ile Dara'dan Mısır'a kutsal hac yolculuğu yapıldığı ortaya çıktı. Dara’dan Mısır’a gidenler dönüşte kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik mahsullerini bu ampulla içinde muhafaza ediyorlardı” diye konuştu.

Gözden Kaçmasınİşte Dara Antik Kentinde bulunan ampullaİşte Dara Antik Kenti'nde bulunan ampullaHaberin Tüm Görselleri

"PAHA BİÇİLMEZ BİR ESER"

Doç. Dr. Metin, ampulla üzerindeki Aziz Menas’ın figürüne dikkat toplayarak, bunun hikayesinin de son derece ehemmiyetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Dara'da kazılarda bulduğumuz bu eser en iyi buluntularından bir tanesi. Buluntunun aynı zamanda bir öyküsü var. Ampulla, antik yarıyılda kutsal merkezlerde hac görevini gören hacıların gittiği yerlerden kendi memleketlerine götürdüğü bir nevi günümüzün koku kaplarıyla eş bir özellik taşıyor. Ortada bir aziz figürü var. İki yanında diz çökmüş develer ve en üstünde haç motifleri yer almaktadır. Bu ampullalar oldukça standart formlara sahiptir. Bir Hayli kazı buluntusu çıkan yerlerde birebir eş misalleri vardır. Bunların Afrika, Anadolu, Avrupa ve Suriye’nin bazı kesimlerinde misalleri vardır. Batı Anadolu’da bulunan misaller oldukça standarttır ve Batı Anadolu ampullaları olarak adlandırılıyor ve elimizde gördüğümüz formlardan oldukça değişiktir. Buradaki azizin öyküsüne gelecek olursak, azizin 3’namcı asrın sonlarında Diocletianus yarıyılında Frigya Bölgesi’nde bir asker olarak bulunduğunu biliyoruz. Ancak aziz, Hristiyan olduktan sonra ve Diocletianus Hristiyanlara yapmış olduğu azaptan dolayı askerden ufalamış ve inzivaya çekilmiştir. Natürel bunu haber alan imparator kendisini öldürmüş. Böylece müritleri tarafından daha sonraki yarıyılda naaşı alınarak İskenderiye’de Ebu Mena bölgesini gömüldüğünü öğreniyoruz. Buraya giden hacılar Ebu Aziz Menas’ı ziyaret ederek hac görevini gördüğü anlamına geliyor ve geldikleri yerlerde de bu tip malzemeleri içerisinde kutsal su, yağ veya koku gibi kozmetik mahsulleri getirirlerdi. Tabi Dara’da bunun çıkmasının çok ehemmiyetli bir özelliği var. Zira bu buluntu daha evvel burada çıkmamıştı. Dolayısıyla da Dara’da 6’ncı asırda Hristiyan popülasyonu yoğun olarak yaşamış. İskenderiye’deki Ebu Mena’ya hac görevini görmek için giden sivillerin olduğunu bu malzemeyle tespit etmiş olduk. Ampullayı yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar sonucunda bunun 1400 senelik olduğunu tanımladık. Birinci sınıf kalıptan çıkma bir malzeme ve üstünde hala bunu yapan ustanın parmak izleri duruyor. Paha biçilmez bir eser.”