Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda artışa gitti. Buna göre Türk Lirası mevduatlarda 3 aya kadar yüzde 6 olan zorunlu karşılık 8'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mecburi karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım  fonu (yurt  dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay  dâhil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 seneye kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 sene ve 1 yıldan uzun  vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (ülke dışı  bankalar mevduatı/katılım  fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan  uzun  vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Son dakika... Merkez Bankasından zorunlu karşılık adımı

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"a) En fazla yüzde 20’si  tabloda belirtilen dilimlere eşit gelen  karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak  suretiyle bulunan toplam meblağı üzerinden AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ doları ve/veya euro cinsinden,


Olanak Dilimleri(%)    Katsayı
------------------    -------
     0-20               1,0
    b) En fazla yüzde 15’i  tabloda belirtilen dilimlere denk gelen  karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak  suretiyle bulunan toplam meblağı üzerinden standart altın cinsinden,
Olanak Dilimleri(%)    Katsayı
------------------    -------
     0-15               1,6"

Tebliğ 19 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.