Merkez Bankası'nın mukavelesinde değişiklik! Haciz konmayacak

Merkez Bankası'nın mukavelesinde değişiklik! Haciz konmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işletme mukavelesi Resmi Gazete'de yapılan açıklama ile aktüellendi. Buna göre banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yabancı merkez bankalarının varlıklarıyla alakalı ehemmiyetli tertip etme yaptı. Merkez Bankası'nın temel mukavelesindeki 40. maddeye ilave edilen bente göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mülk, hak ve varLıklar haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati önlem ve haciz konulamayacak.

Merkez Bankasının mukavelesinde değişiklik Haciz konmayacak