Milli Eğitim Bakanı Özer, Hürriyet’e konuştu: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hürriyet’e konuştu: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

18 milyonu aşkın talebe ve 1 milyon 130 bin hoca bugün ders başı yaparken, talebe ve velilerin usuna takılan sualleri Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sorduk. Bakan Özer mekteplerdeki tedbirleri anlattı,

MiLLİ Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı mektepleri bugün tüm sınıf seviyelerinde surat surata eğitime açıyor. Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde yapılan devir teslim konuşmasında bu kararlılığı sarihçe dile getirerek “Salgın dolayısıyla çocuklarımızın vücutsal ve zekasal olarak daha fazla negatif etkilenmelerine izin edemeyiz. Artık mektepleri kapalı yakalama lüksümüz yoktur” demişti. Kabine’de de bu karar alındı ve süreç başladı. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları da lüzumlu kararları alarak mekteplerin açılmasına destek veriyor. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı beraber ‘Covid-19 Salgınında Mekteplerde Alınması Gereken Temkinler Kılavuzu’ hazırladılar. 

Bugün 18 milyonu aşkın talebe ve 1 milyon 130 bin hoca ders başı yapıyor. Güvenlik personelinden servis sürücüsüne, kantinciden paklik görevlisine çok sayıda personelin de işlerinin başında olacağı düşünülürse 20 milyondan fazla birey bugün mekteplerde olacak. Ancak bir yandan da pandemi devam ediyor. Mekteplerimizde pandemi yarıyılı evveliyle bugün arasında ne farklar olacak, ne gibi ihtiyatlar alındı, talebe, hoca ve veliler nasıl uygulamalarla karşılaşacak? Bu sualleri Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yönelttik. 

KİMLER ‘GEREKÇE’Lİ

Talebe sürekliliği gerekli mi?

Mekteplerimiz tüm kademelerde haftada beş gün ve surat surata eğitimle açılıyor. Surat surata eğitime katılım gerekli olacak. Ancak idaremelikte tanımlı gerekçeyi olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan talebeler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan talebelerimiz mektebe gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.

Gerekçe kapsamına neler girecek?

Konuttan çıkması sıhhati açısından tehlike oluşturan ve buna dair sağlık heyeti raporu bulunan özel eğitim lüzumu olan talebelere kılavuzluk ve araştırma merkezlerince alınan “konutta eğitim” kararı yönünde ders seneyi süresince şehir/ilçe ulusal eğitim müdürlüğünün tasarılamasıyla konutta eğitim hizmeti verilecek ve bu talebeler bahaneli sayılacak.

Öteki taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan talebelerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için rehabilitasyon veya karantina sürecinde olan talebeler de bahaneli sayılacak. Bu talebeler Türkiye Radyo Televizyon Kurumu EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime konutta devam edecek.

TESTLERE ELEKTRONİK TAKİP

Koronavirüs süreciyle alakalı elektronik takip sistemi nasıl bir fayda sağlayacak?

Bildiğiniz gibi tüm mekteplerimizdeki vaziyeti izleyen bir elektronik takip sistemi büyüttük. Talebe ve personelin hasta, temaslı veya tehlikelilik vaziyetleri Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki bilgi entegrasyonu yolu ile izlenecek ve mekteplere lüzumlu bildirim yapılacak. Öteki taraftan hoca ve çalışanlarımızın aşı vaziyeti ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla mektep idareyicilerimiz, ilçe ve şehir ulusal eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve lüzumlu tedbirleri alacaklar.

EN FAZLA 40 DAKİKA

Surat surata eğitim ders saatleri eksiltilmeden yapılacak. Ders müddetleri 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs saatleri değişik zamanlarda tertip edilecek. Sınıfta talebelerin oturma kumpası suratları aynı doğrultuya dönük olacak biçimde oluşturulacak. Yüksek sesle yapılan egzersizler, sarih alanda ve arada en az 2 metre mesafe vazgeçilerek sürdürülecek. Beslenme saatleri muhtemel olduğunca değişik zamanlara yayılacak.

SINIFTA OLAY ÇIKARSA

Sınıfta koronavirüs çıkan talebe olursa ne yapılacak?

Böyle bir gidişatta Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Kılavuzu’ne göre hareket edilecek. Hasta talebelerimizin öteki talebelerden tezlikle ayrılıp, sağlık müessesesine müracaat etmeleri sağlanacak. Mektepte iken semptom göstermeye başlayan talebelerin en kısa müddette ailesi ile irtibata geçilecek ve hasta talebe ayrı bir yerde izole edilecek.

TALEBELERE TEST GEREKLİ Mİ?

Talebeler için aşı veya PCR gerekliliği yok değil mi?

Talebelerimiz için aşı veya PCR gerekliliği yok. Şu anda odağımız talebelerimizin temasta olacağı hoca ve öteki personelimiz.

Hoca ve öteki çalışanlar için aşı gönüllü, ancak PCR gerekli mi?

Hoca ve öteki personelimiz için aşı gerekliliği yok. Ancak aşı olmayanlar haftada iki defa PCR yaptırmak zorunda. Aşı olma gönüllülük temeline dayalı olmasına karşın birinci ve ikinci doz aşı olan hoca oranlarımız devamlı çoğalıyor ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde.  Öteki ülkelerdeki hoca oranlarına göre de oldukça iyi gidişatta. Misalin hocalar arasında iki doz aşı olma oranı Finlandiya, İsveç ve Almanya’nın üzerinde.

VELİLERE: LÜTFEN AŞILARINI OLSUNLAR

Son olarak, mekteplerin açılmasına ait olarak velilere ne söylemek istersiniz?

Talebelerimizin sıhhati için lütfen velilerimiz de aşılarını olsunlar ve özellikle konut dışı civarlarda Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kaidelere uysunlar.

İŞTE TAKVİM

Birinci ara tatil
15-19 Kasım

Yarıyıl tatili
24 Ocak 2022 Pazartesi-4 Şubat 2022 Cuma

İkinci yarıyıl
7 Şubat 2022 Pazartesi

İkinci ara tatil
11-15 Nisan

Yaz tatili
17 Haziran 2022

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hürriyet’e konuştu: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

HOCALARA EĞİTİM VERİLDİ

Hocalara bu mevzuda eğitim verildi mi?

Elbette. Bildiğiniz gibi 1-3 Eylül tarihleri arası, mektep evveli ve ilkokul birinci sınıf talebeleri için geçim haftası olarak uygulandı. 31 Ağustos günü mektep evveli ve birinci sınıf hocalarımıza temkinlerin uygulanmasına ve sıkça sorulan suallere müteveccih bir günlük eğitimler verdik.

Mekteplerdeki hijyen koşullarının sürekliliğinin sağlanması, başta koronavirüs olmak üzere tüm enfeksiyonlarla alakalı tehlikelerin idarenmesi emeliyle Bakanlık kılavuz ve kılavuzlarına uygun olarak pansiyonlu mekteplerimizde görev yapan 481 hemşire, 70 mektep sıhhati mesulü ve 11 İSGB Koordinatörü olmak üzere toplam 562 bireye eğitim programı kumpasladık. Mektep içinde salgın tedbirleri ile alakalı afişler uygun yerlere hakikatti.

Yeniden 1-3 Eylül tarihleri arasında öteki kademe ve sınıf seviyelerindeki tüm hocalarımıza müteveccih 3 günlük eğitimler düzenlendi. Tüm şehirlerimizde bu eğitimler verildi. Ayrıca, velilerimiz süreçlerle alakalı bilgilendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hürriyet’e konuştu: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu

MEKTEPLERDE PAKLİĞE 650 MİLYON TL AYIRDIK

Mekteplerin sarih kalması için ne gibi tedbirleriniz var?

“Covid-19 Salgınında Mekteplerde Alınması Gereken Temkinler Kılavuzu”nde tüm temkinler ayrıntılı olarak tanımlandı.

Talebelerimiz ve tüm personelimiz mekteplere maskeyle gelecekler ve mekteplerde bulundukları sürece maske kullanacaklar.

Laboratuvar ve atölye derslerinde mesafe kısalacağı için surat gözetici siperlikler kullanılacak.

Mekteplerde maske, dezenfektan ve surat gözetici siperlik lüzumları mekteplerimiz tarafından fiyatsız karşılanacak. Lüzumlu tahsisatların tamamı okullarımıza sevk edildi ve mekteplerimiz tüm hazırlıklarını bitirdiler. Mekteplerimizin paklik ve hijyen şartlarını sağlamaları için 650 milyon TL’lik tahsisat kullandık.

Hoca ve çalışanlarımıza servis sürücüyü, aşçı, kantin-emizlik görevlisi her ay maske ve el antiseptiğinden oluşan hijyen kiti fiyatsız verilecek.  Girişlere dezenfektanlar yerleştirildi.

MEKTEPLERDE 115 BİN PAKLİK PERSONELİ

Mekteplerimizde paklik ve hijyen hizmetlerini sağlamak üzere 115 bin paklik personeli görevlendirildi.