Onlar da dünya mirası

Onlar da dünya mirası

Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti ile Mardin Midyat Etrafı Tur Abdin Bölgesi de UNESCO Dünya Geçici Servet Listesi’ne ilave edildi. Böylece Türkiye’nin UNESCO Dünya Servet Geçici Listesi’ndeki…

Türkiye’nin 2020 senesinde aktüellenen listede 83 varlığı bulunuyordu. Listeye giren Kemaliye Tarihi Kenti’nin bulunduğu Kemaliye ilçesi, tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde yer alan kendisine has kent dokusu, mimarisi ve orijinal konutları ile öne çıkıyor. Tabiatı yapılaşmada esas unsur olarak gören bir kavrayışla topografyaya oturan mesken, Fırat Nehri’nden itibaren yükselen üç ana sekiden oluşuyor. Fırat Nehri, kentsel mekân kurgusunu ve mimariyi etkilemiş; mesken üniteleri bu tesire göre oluşturulmuş ve planlanmış vaziyette.
Onlar da dünya mirası
Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti

Kemaliye mesken tamının parçalamaz bir parçası olan ve tüm uzunluğu ile takribî 35 km olan Karanlık Kanyon’da dere tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar erişiyor. Bu haliyle Karanlık Kanyon dünyadaki ilk beş derin kanyon arasında yer alıyor. Karanlık Kanyon, gerek jeolojik yapısıyla, gerekse sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş ‘Taş Yol’u ile istisnai bir natürel hoşluğa ve estetik ehemmiyete sahip. 7 km uzunluğundaki Taş Yol, 400-500 metre yüksekliğe sahip büyüklü ufaklı 38 tünelden oluşuyor ve dünyadaki ‘Riskli Yollar’ kategorisinde bulunuyor.

80 KÖY VE 70 MANASTIR

Hıristiyanlığın erken yarıyıllarından itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken misallerini sunan Midyat’taki Tur Abdin Bölgesi, tarih süresince Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve kendine has bir mimari dilin ortaya çıkışına şahitlik ediyor. Seri adaylık için seçilen manastır ve kiliseler ise Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi Yoldath Aloho, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi. Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8’inci asırlara tarihlenen bu yapılar bölgenin şahsiyetinin bir tam olarak anlaşılmasını sağlıyor. Türkiye’deki değişik inançlara ait zengin kültürel servete de ehemmiyetli bir misal teşkil ediyor.
Onlar da dünya mirası
Midyat’taki Tur Abdin Bölgesi