Pınar’ın katili burada... Haksız tahrik nerede

Pınar’ın katili burada... Haksız tahrik nerede

Üniversite talebesi Pınar Gültekin’i 27 eziyet ettikten sonra varile koyarak diri diri yakan Cemal Metin Avcı’ya 32 ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 sene mapus cezası verilmesi infiale neden oldu. Avukat

Pınar Gültekin’in cesedinin Muğla’da bulunmasının hemen ardından ailesinin avukatlığını, Münevver Karabulut’un da ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir üstlendi. Soruşturma düzeyinde de neredeyse sürekli Muğla’da bulundu. Muğla 3’şancı Ağır Ceza Mahkemesi ise evvelki gün Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 sene mapus, ‘cinayete destek etmek’ ve ‘kabahat kanıtlarını saklamak’ iddiasıyla suçlanan kardeşi, annesi, babası, daha önceki eşi ve ortağı 5 bireye ise salıverilme verdi. Davayı başından bu yana titizlikle takip eden Epözdemir ise kararı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

14.5 SENE MAPUS UYUYACAK

* Geldiğimiz noktada duruşma haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 sene mapus cezası verdi. Koşullu salıverme ve teftişli hürlükle beraber böyle hunharca ve barbarca cinayeti işleyen bu cani 14.5 sene cezaevinde kalacak. Bu ülkede bir kadını diri diri yakmanın karşılığı 14.5 sene mıdır? 14.5 sene cezaevinde uyuyup sonra salıverilmek midir? Bunun takdirini kamuoyuna vazgeçiyorum ve yazıklar olsun diyorum.

İFADE 3 KERE DEĞİŞTİ

* Cemal Metin Avcı haksız tahrik korunmasını dahi 3 kez değiştirdi. Ezberlenmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye müteveccih, kerameti kendisinden menkul bir haksız tahrik korunması yapıldı. Soruşturma düzeyinde denildi ki maznunlar tarafından ‘Ailemle tehdit etti beni. Para arz etti o surattan öldürdüm’. Kovuşturma düzeyinde duruşmada ‘Hemcinslerimle videomu çekti o surattan öldürdüm’ dedi. Ortada tehdit iletiyi yok, hiçbir kayıt yok. Kovuşturma düzeyinde bir video kaydı yok. Duruşmadaki çapraz sorguda sorduğumuzda da dedi ki bu maznun ‘Beni bıçaklamaya çalıştı. Beni bıçakladığı için kendimi kaybedip öldürdüm’. Kendisine sordum ‘Bıçaklamasa öldürecek miydin?’ diye. ‘Asla öldürmeyecektim’ dedi. Bu hunharca ve barbar cinayeti işleyen maznun Cemal Metin Avcı 3 kez haksız tahrik korunmasını değiştirdi ve sayın duruşma haksız tahrik korunmasına haysiyet ederek 23 sene mapus cezası verdi. Bu büyük bir utançtır Türk yargısı ismine. Biz zati 3 kere reddi hâkim arzında bulunmuştuk ve bunun böyle olacağını öğreniyorduk.

KATİLİ YÜREKLENDİRİR

* Türkiye’de neden kadın cinayetleri ve kadına şiddet davaları emsal mahiyette cezalandırılmıyor deniliyor. 15 yıldır ben bu alanda sosyal mesullük projesi olarak mağdur ailelerin vekilliğini yapıyorum. Münevver Karabulut’tan tutun da bu cinayete kadar mağdur ailelerin vekilliğini yaptım. Böyle cezalar verilirse, bir kadını diri diri yakıp katleden bir cani 14.5 sene sonra salıverilebiliyorsa, cemiyete salıverilirse bu kadın katillerini heveslendiren bir karar olur. ‘Kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle alakalı aktif bir gayret yapacağız’ deniliyor. Aktif bir gayret yapılacaksa bu gayret Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamalı ve buradan yürütülmeli.

PROFESYONEL BİR KATİL GİBİ

Düşünün ki Pınar’ı evvel odunla, sonra kömürle, daha sonra da yanmayınca benzinle yakmaya çalışıyor. Sonra varile koyuyor. Diri diri yakıyor. Sonra üzerine beton döküyor bu maznun. İnsanın insan olma niteliğine ters, hunharca ve barbarca bir cinayettir, canice bir cinayettir bu. Maznun sanki cinayetin her safhasını planlamış. Cinayet evvelini, cinayeti ve sonrasını planlamış. Sim kartı 3 parçaya ayırıyor, telefonu 4 parçaya ayırıyor başka yerlerden HTS kaydı versin diye. Resmen profesyonel bir katil gibi hareket ediyor.

AMERİKA’DAN PAROLA İSTEDİLER

Cinayeti hukukileştirmek, Pınar Gültekin’in özel hayatını suçlanır hale getirmek, tartışılır hale getirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne bile müzekkere yazıldı. İki sene süresince maktulenin görüntülerinin, videosunun kayıtlarının celbi istendi. Tam video görüntü ve yazışmalarının. Onlar da celp edildi. İnternet parolaları verildi. Ortada iddia edildiği gibi ne bir video ne bir görüntü ne bir kayıt ne bir şantaj iddiası var. Buna karşın duruşma neye istinaden haksız tahrik indirimi uyguladı? Sarihçesi kavramakta eforluk sürüklüyorum. Ama biz hakın tecellisi, parasal aslın ortaya çıkması, hakkaniyetin kuruluşu için sonuna kadar gayretimize devam edeceğiz. Milli ve beynelmilel hukuk nezdinde tüm müracaatları yapacağız.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: MEŞRU SÜREÇ BİTMEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davası kararıyla alakalı “Yargı mekanizması kararların en isabetli biçimde bitirilmesi için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun biçimde çalıştırmaktadır” dedi. Çelik tartışılan yargı kararlarına ait sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Duruşmaların beceriksiz ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yine değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Meşru süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yine değerlendirme süreçleri hukuk içinde muhakkaktır. Meşru süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.”

'İSTİNAFA GİDECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da bakanlık olarak kararı istinafa götüreceklerini belirterek “Kamu vicdanını ve haka olan güveni yaralayıcı bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır” dedi.