Prematüre bebeklerde körlük tehlikesi

Prematüre bebeklerde körlük tehlikesi

Tehlikeli prematüre bebeklerde âmâlık riskine rağmen doğumdan sonraki 4-6 hafta içinde tarama yapılacak.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakan Dayanakçısı Sabahattin Aydın imzasıyla şehirlere sevk edilen genelgeye göre tehlikeli görülen prematüre bebeklere lüzumlu tarama yapılacak. Genelgenin detayları şöyle: “Prematüre retinopatisi ROP, prematürelerde görülen ağ tabaka damarlarının gelişimsel bozukluğuna bağlı olarak büyüyen bir göz hastalığıdır. Hamilelik haftası, düşük doğum ağırlığı, uygulanan oksijen rehabilitasyonunun süresi ve konsantrasyonunun ROP için en iyi öğrenilen tehlike etkeni olmasının yanı gizeme, prematüre bebeğin ek hastalıklarının, uygulanan rehabilitasyonların ve teşebbüssel harekâtların da ROP gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizde her sene canlı doğan bebekler içerisindeki prematüre sıklığı, bu prematürelerde hakikatleştirilen ROP taramaları sıklığı, ROP hastalığının rehabilitasyon edilmediği takdirde kalıcı âmâlıkla sonuçlanması, erken tanı ve doğru zamanda uygun rehabilitasyonlar ile kalıcı âmâlık tehlikesinin yüksek seviyede eksilmesinin sağlanması nedeniyle Bakanlığımızca ROP hizmetleri ile alakalı iş ve harekâtların tertip edilmesi gereksinimi doğmuştur.

TARAMA LÜZUMLU OLACAK

32 haftadan ufak ve 1500 gramın altı doğan tüm bebekler ile 32 haftadan büyük ve 1500 gramın üstü doğmasına karşın kardiyopulmoner destek rehabilitasyonu uygulanmış veya bebeği takip eden uzman doktorun ROP gelişimi açısından tehlikeli gördüğü prematüre bebeklere, doğumdan sonraki 4-6 hafta içinde ROP tanı ve rehabilitasyon merkezlerinde lüzumlu olarak tarama yapılacak. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan tasarılamalara göre bünyesinde ROP tanı ve rehabilitasyon merkezi kurulmasına karar verilen sağlık kuruluşunda alakalı merkezin kurulması lüzumlu olacak. Tarama tetkikinde ROP teşhisi koyulan hadiseler, alakalı sağlık kuruluşu mesullüğünde olmak üzere en yakın ve uygun olan ROP tanı ve rehabilitasyon merkezine sevk edilecek. Hastanın sevk ve nakli için tanımlanan ROP tanı ve rehabilitasyon merkezi, sevkle sevk edilen hastayı kabul etmekle ve bekletmeksizin rehabilitasyonunu sağlamakla mükellef.”