Prof. Sözüer: ‘Kadına karşı’ ibaresi kadınların aleyhine

Prof. Sözüer: ‘Kadına karşı’ ibaresi kadınların aleyhine

Türkiye Büyük Millet Meclisi’deki kadına müteveccih şiddetin önlenmesi ve cezaların artırılmasına ait önerideki ‘kadına karşı’ ibaresinin çıkarılması gerektiğini korunan Prof. Dr. Adem Sözüer, “Bu öneri

TÜRK Ceza Yasayı’nun Türk Ceza Kanunu mimarlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza İdraki Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’deki kadına müteveccih şiddetin önlenmesi ve cezaların artırılmasına ait öneriyle alakalı ihtarlarda bulundu. Sözüer’in Hürriyet’e yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:

“Öneriden kadına karşı ibaresi çıkartılmalıdır. Şiddet kabahatlerini bir kadın, bir kadına karşı da işleyebilir. Ama reel mesele erkeğin kadına karşı cinsiyetçi bakış açısıyla işlediği şiddet kabahatleridir. Yapılmak istenen tertip etmeyle kadına müteveccih kabahatlerin reel faili saklanmaktadır. Tertip Etmede kadına karşı pozitif ayrımcılık olmadığı gibi kadına karşı şiddetle gayret başlığı altında kadınlar aleyhine de olur. Kadına karşı şiddetle gayret için denkliğe ters popülist ceza artırımları yerine 6284 rakamlı Kadına Müteveccih Şiddetle Gayret Yasayı’nun tesirli olarak yaşama geçirilmesi zorunludur. Cezayı artırmak parasız diye düşünülüyor. Kadına şiddetin reel failini perdeleyen ceza artırımlarıyla mesele çözülemez.”