Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

Prostat kanseri erkekler arasında en yaygın kanser cinslerinin başında geliyor. Öte yandan kansere bağlı vefatlarda da erkekler arasında ikinci sırada yeniden prostat kanseri yer alıyor. İngiltere'de

Vefat oranları ve görülme sıklığı azami ilk 5 kanser cinsi akciğer kanseri, meme kanseri, kolorektal kalın bağırsak kanser, prostat kanseri ve tiroid kanseri olarak öğreniliyor. Prostat kanseri ise aynı zamanda dünyada erkekler arasında birinci sıklıkta görülen kanser cinsi olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan çalışmalar, prostat kanseri teşhisinin pandemi sırasında neredeyse dörtte bir oranında düştüğünü söylüyor. Binlerce olayın da rehabilitasyona başlamada ciddi gecikmeler yaşadığı belirtiliyor.

Bu kanseri cinsinin rehabilitasyonunda cerrahi operasyon, radyoterapi ya da kemoterapi uygulanıyor. Ancak bu mevcut yöntemler ciddi yan tesirlere neden olabiliyor.

Şimdi ise binlerce erkeğe umut olabilecek bir rehabilitasyon yöntemi mevzubahisi. National Health Service’de Milli Sağlık Sistemi ilk defa prostat kanserini rehabilitasyon etmek için lider bir rehabilitasyon yöntemi kullanıldı.

Bu rehabilitasyon yönteminde, erişilmesi en güç urları yok etmek için elektrik akımları kullanılıyor. Araştırmada yer alan uzmanlar bu yeni rehabilitasyon cinsinin tabir yerindeyse prostat kanserinde “oyunu değiştireceğini” söylüyor.

KOLAY, SÜRATLİ VE DAHA AZ YAN TESİR

Bu yeni rehabilitasyon ‘NanoKnife’ olarak adlandırılıyor. Elektrik akımlarıyla yapılan bir operasyon olan NanoKnife, University College London Hospital UCHL uzmanları tarafından “mucizevi derecede kolay, süratli ve mümkün bir dizi yan tesiri eksiltecek” sözlerine belirlendi.

Bu yeni teknik, hücrelerin çeperini keserek ura süratli elektrik darbeleri uyguluyor. Bu, rehabilitasyonun ultra hassasiyetle hedeflenebileceği, etraftaki uzuvlar ve sağlıklı dokular için daha az tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Öte yandan bu tekniğin yalnızca prostat kanserinde değil, rehabilitasyonu güç olan urlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, yeni rehabilitasyonun standart rehabilitasyonlardan çok daha az invaziv olduğunu, başka bir deyişle daha süratli ve daha az yan tesir ile asıllaştırılabileceğinin altını çiziyor. Prostat kanseri için uygulanan öğrenilen rehabilitasyonlar ise idrara çıkma, idrar kaçırma ve cinsel işlev bozukluğu gibi meselelere neden olabiliyor.

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

OYUNU DEĞİŞTECEK BİR REHABİLİTASYON YÖNTEMİ

UCLH'deki cerrahlar, yeni teknikle prostat kanseri için ilk altı operasyonu hakikatleştirdi. Operasyonlara katılan Prof. Mark Emberton yeni rehabilitasyon yöntemiyle alakalı şunları söyledi: “Bu yöntem kanserli hücreleri yok faktörün yeni bir yolu. En hoş yanı ise oldukça kolay olması. Cerrahları bu yöntem hakkında basitçe eğitebiliriz. Bu, onu oyunun kaidelerini değiştiren ehemmiyetli bir konuma getiriyor.”

İngiltere’de önde gelen prostat cerrahlarından biri olan Emberton, bu rehabilitasyon yönteminin hastalık için standart bir rehabilitasyon olma potansiyeli verdiğini de sözlerine ilave etti.  

İlk operasyonları idareyen danışman ürolog Alistair Grey, "Bu rehabilitasyon hakkında çok coşku verici olan şey, sağlıklı dokuya hasar vermeden kanserli hücreleri hedef alması, onlara saldırma ve prostatın ehemmiyetli işlevlerini sürdürmedeki netliği” dedi.

İngiltere Prostat Kanseri Vakfı idareyicisi Natalia Norori ise şu bilgileri verdi: “İlk araştırmalar, NanoKnife gibi rehabilitasyonların prostat kanserini tesirli bir biçimde rehabilitasyon edebileceğini ve aynı zamanda erkekler için yan tesirleri eksiltebileceğini gösteriyor. Bu teknoloji, ufukta görünen bir hayli fokal odaklanmış terapi cinsinden biridir. Uru daha duyarlı bir biçimde hedeflemek ve prostatın geri kalanına verilen zararı sınırlamak için planlanmıştır.”

Norori, “Bu yöntem, lokalize prostat kanseri teşhisi konan erkeklerin yaşam niteliğinde büyük bir fark yaratabilir ve şimdi ananesel rehabilitasyonlar kadar tesirli olup olmadığını görmek için çok daha büyük sınamalarda test edilmesi gerekiyor” ifadelerine de yer verdi.

Araştırma vazifelileri ve yeni teknik ile ilk operasyonları hakikatleştiren cerrahlar, bu yöntemin prostat kanseri için ehemmiyetli bir umut olduğu mevzusunda hemfikir.

Prostat kanserini rehabilitasyon etmek için elektrik akımlarının kullanıldığı tekniği, daha evvel University College London Hospital’da çalışmış olan Bevliye Uzmanı Dr. Selçuk Sarıkaya ile konuştuk. Sarıkaya, prostat kanseri ve bu kanserin rehabilitasyonunda ‘oyunu değiştireceği’ düşünülen NanoKnife tekniği hakkında merak edilen suallere cevap verdi.

‘ERKEKLERDE KANSERE BAĞLI VEFAT SEBEPLERİ ARASINDA PROSTAT 2. SIRADA’

1- Prostat kanseri dünyada erkekler arasında birinci sıklıkta görülen kanser cinsi olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle bu kanser cinsinden kısaca bahseder misiniz?

Prostat, erkek genitoüriner sisteminin bir parçası olan takribî golf topu büyüklüğünde ve büyüklüğü şahıstan şahsa değişen bir salgı bezidir. Salgıladığı akışkan erkekte semen akışkanının bir kısmını oluşturuyor.

Prostat kanseri, prostat dokusu içerisindeki makûs mizaçlı kanser hücrelerinin oluşturduğu yapı anlamına geliyor. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser cinsi olmakla beraber, kansere bağlı vefatlar göz önünde bulundurulduğunda erkekler açısından kansere bağlı vefat sebepleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Genç yaş grubunda ender olarak izlense de son senelerde genç erkeklerde de tespit etilebiliyor ve ağır seyir gösterebiliyor.

Prostat kanseri, tanısı konulduğunda muhtelif safhalarda olabiliyor. Bu safhalar arasında lokalize prostat kanseri prostat dokusuna hudutlu, yerel-ileri prostat kanseri etraf dokulara uzanım gösteren ve metastatik prostat kanseri uzak uzuvlara yayılım göstermiş yer alıyor.

Yapılan muhtelif çalışmalarda erkeklerde yaşam boyu prostat kanserine tutulma oranı % 16.7 iken prostat kanserine bağlı vefat tehlikeyi ise takribî % 2.7 olarak tespit edilmiştir.

İDRAR YAPMADA EFORLUK, KEMİK SIZILARI, EREKSİYON PROBLEMLERİ…

2- Prostat kanserinin bulguları…

Prostat kanserinin bulguları arasında idrar yapmakta eforluk, idrar akımının zayıflaması, idrarda kan görülmesi, semen akışkanında kan görülmesi, kemik sızıları ileri safhada, süratli kilo kaybı ve ereksiyon problemleri yer alıyor.

Prostat kanseri tanısında kullanılan yöntemleri ise temel olarak kan muayenelerinden, Prostat Spesifik Antijen ve parmakla makattan yapılan tetkik sonucunda anormal belirtilerin kollanması ve sonrasında tasarlanan ultrasonografi veya manyetik titreşim görüntüleme MRI eşliğinde prostat biyopsisi olarak sıralayabiliriz.

Son senelerde görüntüleme yöntemlerinden MRI kullanımı giderek çoğalış gösterdi. Muayene prostat dokusunun net olarak değerlendirilmesine ve ur varlığında komşu uzuvlara yayılımı mevzusunda bilgi sahibi olunmasına imkân sağlıyor.

İleri düzeydeki hastalarda Bilgisayarlı Tomografi, Pozitron Emisyon Tomografi PSMA-PET ve Kemik Sintigrafisi de kullanılabiliyor.

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

3- University College London Hospital uzmanları tarafından tertemiz bir yöntem kullanıldı. Bu yeni teknik bütün olarak nedir ve nasıl çalışıyor?

Evvelinde benim de Androloji Anabilim Dalında çalışma fırsatı bulduğum University College London Hospital bir hayli tıbbi alanda yeni rehabilitasyonların galibiyet ile uygulandığı köklü üniversite sağlık kurumularından birisi. Bu bahsedilen yeni rehabilitasyon yöntemi, Irreversible electroporation geri dönüşümsüz elektroporasyon başka bir deyişle NanoKnife Nano bıçak teknolojisidir.

Bu yöntem ile manyetik titreşim görüntüleme eşliğinde tespit edilen tümöral dokuya süratli elektriksel atış, elektrotlar takviyeyi ile yapılıyor ve kanserli hücreler hedef alınıyor. Kanserli hücrelerin zarının imhayı ile bu hücrelerin vefatı sağlanıyor.

TEMEL AVANTAJ YAN TESİRLERİN DAHA AZ GÖRÜLMESİ

4- Uzmanlar bu yöntemi ‘oyunu değiştirecek’ lafları ile belirliyor. Bu teknik sizce de prostat kanserinde oyunu değiştirecek mi?

Prostat kanseri rehabilitasyonunda, rehabilitasyon aktifliği kadar rehabilitasyon sonrasında ortaya çıkabilecek istenmeyen meselelerin de en düşük oranda görülmesi hedefleniyor.

NanoKnife teknolojisi ile yapılan rehabilitasyonda, süratli iyileşme ve düşük oranda yan tesirin olduğu kollandı. Prostat kanserine müteveccih yapılan rehabilitasyonlar sonrasında gözlemlenebilen idrar yapmakta eforluk, idrar kaçırma ve cinsel meselelerin bu yeni rehabilitasyon yöntemi ile daha az oranlarda ortaya çıkması rehabilitasyonun temel avantajı olarak ön tasarıya çıkıyor.

Bu yeni yöntem ile kanser hücrelerinin hedef alınmasının yanı gizeme, sağlıklı dokunun hasar görmemesi sağlanabiliyor. Başka Bir Deyişle bir başka deyişle fokal bir rehabilitasyon yöntemidir. Bu aktiflik prostat dokusunun işlevlerinin korunmasını da sağlıyor.

Bu anlamda uzun yarıyılda rehabilitasyon neticeleri ve yaygın kullanımın sağlanması ile rehabilitasyon ve rehabilitasyon sonrasının gözlemi, bu yeni yöntemi reyin değiştirme potansiyel olan bir yöntem olarak ortaya çıkarabilecektir.