Rum yönetiminden skandal karar! Bakan Akar: Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneğidir

Rum yönetiminden skandal karar! Bakan Akar: Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneğidir

Ulusal Korunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'İsmeler Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Meseleleri Sempozyumu'nda konuşuyor.

Ulusal Korunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı, 9 Eylül Üniversitesi tarafından Sabancı Kültür Merkezi’nde tertip edilen, "İsmeler Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Meseleleri Sempozyumu"ndaki laflarına İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun sene dönümünü kutlayarak başladı. Türkiye’nin terörle gayreti, Libyalı ve Azerbaycanlı kardeşlerine haklı davalarında destekleri devam ederken, komşusu ve NATO bağlaşığı Yunanistan ile bazı meseleler yaşadığına dikkati sürükleyen Akar, şunları söyledi:

"Yunanistan ile kıta sahanlığı, karasularının genişliği, hava sahası, FIR hattı, arama kurtarma sahasına müteveccih anlaşmazlıklar, Gayri Askeri Statüdeki Adaların GASA silahsızlık statüsünün ihlali, Egemenliği Uyuşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş İsme, Adacık ve Kayalıklar EGAYDAAK Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını göz arkasını eden iddialar, provokatif silahlanma teşebbüsleri ve öbür provokatif faaliyetler, Batı Trakya Türklerinin haklarını kısıtlayıcı uygulamalar ve terör örgütlerine verdikleri destek mevzularında meseleler yaşıyoruz. Bu meselelere kumpassız göçten kaynaklı ihtilaflar ve FRONTEX sorunu da ilave edilmiş gidişatta."

Rum Yönetiminden skandal karar Bakan Akar: Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneğidir

Kıta sahanlığı, karasuları, hava sahası ve FIR hattı meselelerini hem ayrı ayrı hem de birbirleriyle irtibatlı meseleler olarak nitelendiren Akar, "Yunanistan Kıta Sahanlığı hududunun Doğu Akdeniz'deki ismeler ile Türkiye anakarası arasından geçtiğini ileri sürerek Ege Denizi’nin neredeyse tamamı üzerinde haksız iddialarda bulunmaktadır. Biz Ege’de kıta sahanlığı hudutları tanımlanırken Ege’nin tam olarak göz önüne alınması ve hudutların beynelmilel hukuk kaidelerine uygun hakkaniyet prensipleri uyarınca bir uyuşma ile çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkarma isteğine vurgu yapan Akar, şunları kaydoldu:

"Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkartması vaziyetinde Ege’nin sadece beşte biri sarih denizalanı olarak kalacak, takribî üçte ikisi Yunan karasuları haline gelecektir. Başka Bir Deyişle, ‘12 mil’ demek, neredeyse Ege Denizi’nin tamamının Yunanistan’ın kontrolüne geçmesi, Ege’nin Yunan gölü haline gelmesi demektir. Böyle bir gidişatta, Deniz Güçlerimizin beynelmilel sulardan geçerek Akdeniz’e erişmesi neredeyse ihtimalsiz hale gelecektir. Türkiye gemicilik, güvenlik ve Ege’deki kaynaklar açısından ehemmiyetli hasarlara uğrayacaktır. Aynı zamanda üçüncü ülkeler de Ege’den geçerken Yunanistan’dan izin almak vaziyetinde kalacaktır. Türkiye’nin bunu kabul etmesi asla muhtemel değildir."

"US, ANLAM VE HUKUK DIŞI"

Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında ehemmiyetli gerilimlerin oluşmasına yol açan meselelerden bir öbürünü ise Ege Denizi üzerindeki hava sahası ve FIR hattı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Hava sahasının hududu karasuları hudutlarını aşamaz. Ancak Yunanistan, karasuları genişliği 6 mil olmasına rağmen 10 mil hava sahası olduğunu iddia etmektedir. Başka Bir Deyişle, beynelmilel sularda bulunan bir gemimiz, karasuyu hudutlarını ihlal etmezken, bu gemiden bir helikopter havalandığı anda hava sahası ihlali yapmış oluyor. Bu us, anlam ve hukuk dışı enteresan iddiayı yalnızca Yunanistan ileri devam ettir. Ne tarihte ne günümüzde dünyada böyle bir uygulama yok. Biz, beynelmilel hukuk kaidelerini, us ve anlam prensiplerini hiçe sayan bu iddiayı kabul etmezken Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleri ile hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, öğrenilmelidir. Yunanistan ayrıca, teknik bir mesullük olan Uçuş Bilgi Bölgesi FIR hattını da kendi egemenlik sahası olarak göstermektedir. 1944 ICAO Şikago Kontratı hilafına Atina FIR’ına giren askeri uçakların uçuş tasarıyı vermesini arz etmekte, aksini hava sahası ihlali kabul etmektedir. Ayrıca, FIR hattı hududunu aynı zamanda 'Arama Kurtarma Sahası' hududu olarak kabul ederek Türkiye'nin sahasında da arama kurtarma yapmak istemektedir. Dünyada, beynelmilel hukukta böyle bir uygulama mevzubahisi değildir."

Rum Yönetiminden skandal karar Bakan Akar: Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneğidir

"Yunanistan hukuk tanımaz tavrını sürdürüyor"

Yunanistan’ın Ege’deki Gayri Askeri Statüdeki Adaların beynelmilel uyuşmalara ters olarak silahlandırmasına da değinen Akar, "Yunanistan, askeri birlik, silah bulundurarak 23 Gayri Askeri Statüdeki İsme’nın en az 16’sının statüsünü ihlal etmekte, her fırsatta başta Lozan Antlaşması olmak üzere beynelmilel uyuşmaları eskitmeye çalışmaktadır." diye konuştu.

Yunanistan’ın bu adaları muhtelif tatbikatlara dahil etmeye çalışarak NATO ve üçüncü taraf ülkelerini de kendi iddialarına alet etmeye çalıştığını aktaran Akar, "Yunanistan, provokatif davranışını afaki NAVTEX/NOTMAR/NOTAM duyuru ederek sürdürmektedir. Bu faaliyetleriyle 1988 Tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen Moratoryum Periyodu’nu ve 1976 Bern Mutabakatı’nı ihlal etmektedir. Türkiye’nin diplomatik teşebbüslerine karşın bu hukuk tanımaz tavrını sürdürmektedir." dedi.

Ege’de bir öbür mesele başlığını ise Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş İsme, Adacık ve Kayalıklarla alakalı yaşanan kasvetler olarak belirleyen Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yunanistan, bunlar üzerinde egemenlik hakkı iddia etmekte, hatta bunlardan kimilerini satışa çıkarmaktadır. AB etraf ve enerji programları, arkeoloji ve kadastro çalışmaları gibi beynelmilel teşebbüsleri de bu anlamda istismar etmektedir. Bunun gibi tek taraflı fiili adımların kabul edilmesi muhtemel değildir. Somut tarihi, coğrafi ve ilmi asıllar göz önünde bulundurulduğunda tüm bu gayretler, 1832’de 47 bin 517 kilometrekarelik yüzölçümü ile Mora Yarımadası ve etrafında resmen kurulan ve günümüze kadar 7 evrede takribî 3 kat büyüklüğe erişen Yunanistan’ın dağılmacı kavrayışını en sarih biçimde ortaya koymaktadır."

"Doğu Akdeniz’de ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, dağılmacı iddialarını dayatmaya, takribî 1900 km ile Akdeniz’in en uzun kıyı uzunluğuna sahip Türkiye’yi, Antalya körfezine tutuklamaya çalışmaktadır." diyen Akar, Yunanistan’ın Türkiye’ye 1950 metre Yunanistan’a ise 600 km mesafedeki 10 kilometrekarelik Meis Adası için 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı arz ettiğine dikkati çekti. Akar, şunları kaydoldu:

"Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları mevzusunun geçmişine baktığımızda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gayrı yasal eylemlerinin esasını, KKTC ve Türkiye’nin haklarını yok sayarak ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ismine duyuru ettiği güya münhasır ekonomik bölge iddiaları oluşturmaktadır. KKTC’nin Kıbrıs adasının çevresindeki natürel zenginliklerin hissedarı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi kavraması ve buna göre davranması zorunludur. Yunanistan, beynelmilel hukuka ters olarak, öbür kıyıdaş devletler ile ikili hudutlandırma uyuşmaları yapmak ve fiili uygulamalarda bulunmak suretiyle Türkiye’nin natürel gaz ve balıkçılık gibi kaynaklardan faydalanmasını yasaklamak ve Türkiye’yi beynelmilel kamuoyu nezdinde emrivakilerle karşı karşıya vazgeçmek istemektedir. Buna karşılık olarak bizler de ısrarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta, deniz yetki alanlarında, denk egemen hakların korunması ve kaynakların adaletli paylaşımının mutabakatla tanımlanması gerektiğini korunmaktayız. Bu kapsamda KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimiz sürecektir."

"ŞİDDETLE YALANLIYOR, ŞİDDETLE AYIPLIYORUZ"

Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararını da değerlendiren Akar, "Bu eğri ve düşmanca anlayışın yeni bir misalidir. Bu vaka, kimlerle ve nelerle uğraştığımızı sarihçe göstermektedir. Şiddetle yalanlıyor, şiddetle ayıplıyoruz. Gerçekten pes doğrusu." ifadesini kullandı.

: İlginize Sürükleyebilir Yunanistan'a net ileti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklamasıBakan Koca’dan merak uyandıran ileti!İstanbul ve çok rakamda kent alarmda! Dikkat: Çok güçlü olacak