Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal olacak mı? Sınavlar hakkında açıklama

Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal olacak mı? Sınavlar hakkında açıklama

Sınavların iptal olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamasında, ‘Sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme,…

İmtihanların ne vakit yapılacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Lise imtihanları ile ilgili yapılan izahta, birinci dönemde yapılamayan imtihanların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla hudutlu tutulacağı izah etmişti. Konu konusunda son dakika izahı Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

İMTİHANLAR İPTAL OLACAK MI?

Bakan Selçuk, ''1 Mart'ta ilkokul 1,2,3,4. sınıf talebelerimizle 8 ve 12. sınıf talebelerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. İmtihanlarımızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın vakitte çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek senelere mesele biriktirmemek için vaktinde çalışmak bu yüzden çok kritik.'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN YAPILAN İZAHLAR

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, talebelerin merkezi imtihanlara ait beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim müessesesi müdürlüklerince belirlenerek tasarılanacak.

Mesleksel ve teknik ortaöğretim müesseselerinde birinci dönem itibarıyla işletmelerde yetenek eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin vaziyetleri değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren mevzubahis eğitime devam etmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği müddet ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan talebeler, istemeleri halinde vaziyetlerine uygun paralı/parasız yatılı olarak alakalı mevzuat kararlarına göre okul pansiyonlarından istifade ettirilecek.

İmtihanlar, pansiyonu bulunan eğitim müesseselerinde pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tasarılanacak. Mesleksel ve teknik ortaöğretim müesseseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören talebelerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

Yüz yüze tasarılanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim dahilinde yürütülecek. Talebeler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim dahilinde işlenen derslerin tüm konularından mesul olacak.

İmtihanlar ne zaman yapılacak, iptal olacak mı İmtihanlar hakkında izah

ÖZEL EĞİTİM MÜESSESELERİNDEKİ EĞİTİM VE İMTİHAN SÜREÇLERİ NASIL OLACAK?

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.

Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören talebelerin sınıf düzeylerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan başlayacak.

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim seneyin birinci döneminde yüz yüze yapılamayan imtihanlara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, liselerde tüm sınıf düzeylerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan imtihanların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim müessesesi alan grup başkanları heyetince belirlenip tasarılanacak. Eğitim müessesesi müdürlüklerince ihtiyaç duyulan önlemler alınarak, imtihanların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek bitirecek.

HER İMTİHAN, BİR DERS SAATİ MÜDDET VERİLEREK UYGULANACAK

Birinci dönemde yapılamayan imtihanların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla hudutlu tutulacak.

Her bir imtihan, atölyelerdeki uygulama imtihanları gibi mecburi haller dışında, bir ders saati (40 dakika) müddet verilerek uygulanacak ve imtihan sualleri, bu müddete uygun olarak hazırlanacak. Talebe hareketliliğini asgari düzeyde tutmak emeliyle bir günde her bir talebe için iki ders, mecburi hallerde en fazla üç dersten imtihan yapılabilecek.

Rastgele bir nedenle imtihanlara katılamayan ve okul idaresince mazereti uygun görülen talebeler, alakalı alan grup öğretmeninin belirleyeceği tarihte imtihana alınacak.

İmtihan tarihleri, en az bir hafta evvelce talebelere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. İmtihanlar, Kovid-19 salgını dahilinde başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kaideleri olmak üzere alınan tedbir ve önlemlere uygun bir şekilde yapılacak.