Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından genelge gönderildi

Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından genelge gönderildi

Hak Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ait başsavcılıklara ve hak kurullarına genelge sevk edildi.

Hak Bakanlığı, yargısal süreçlerde özellikle kabahat mağduru çocuk ve bayanların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi emeliyle adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları’na AGO ait genelge yayımladı.

Hak Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı üyelerinden mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile surat surata getirilmeden, hazırlanan özel etraflarda ifade ve beyan harekâtlarının bitirilmesi mevzusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANINDA MAĞDUR HAKLARI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart’ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Tasarıyı kapsamında, özellikle çocuklar ve şiddet mağduru bayanların adli süreçte ve sonrasında haklarının daha faal korunmasına müteveccih bir faaliyet yaşama geçiriliyor. Mağdur haklarının korunmasına müteveccih daha evvel atılan adımların bir devamı olarak Hak Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla Adli Görüşme Odaları AGO genelgesi yayımladı.

MAĞDUR İLE KABAHAT FAİLLERİ SURAT SURATA GELMEYECEK

Tüm Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Hak Kurullarına sevk edilen genelge ile özellikle cinsel istismar ve şiddet mağduru çocuk ve bayanların, adli süreçte failleri ile surat surata getirilmeden, hazırlanan özel odalarda ifade ve beyan harekâtlarının bitirilmesi mevzusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Genelgede başta çocuklar olmak üzere tüm kırılgan grupların haka ulaşımlarının kuvvetlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin yasaklanmasıyla beraber parasal gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için ifade ve beyan harekâtlarının bu şahısların mevcut fiziksel, zekâsal ve psikolojik vaziyetlerine uygun olarak uzmanlar eşliğinde Adli Görüşme Odalarında yürütülmesi gerektiği belirtildi.

AGO UYGULAMALARI ARTTIRILMALI VE DAHA İŞLEVSEL KULLANILMALI

AGO’ların kullanımıyla alakalı 20 değişik hususa dikkat çekilen genelgede şu kısımlar öne çıktı:

- AGO’ların yalnızca çocuk ifadelerinde değil, kuşkulu veya maznun ile surat surata gelmemesi ya da beyanının özel etrafta alınması gerektiği değerlendirilen öteki kabahat mağdurlarının ve özellikle şiddet mağduru bayanların beyanlarının alınmasında da kullanılması,

- AGO uygulamalarının artırılması ve daha işlevsel kullanılması,

- Soruşturma safhasında özel civar ve merkezlerde beyanına müracaat etilen mağdurun, lüzumlu haller dışında bir daha tekerrür dinlenilerek ikincil örselenmesine mahal verilmemesi,

-Şahit çocuk beyanlarının alınmasında da muhtemel olduğu miktarda AGO kullanılması,

- Boşanma, velayet ve çocukla şahsi ilişki kuruluşuna ait davalarda da, çocukların mahkeme sırasında şahit olarak beyanlarının alınmasında AGO’nun kullanılması, çocukların mahkeme civarında anne babaları huzurunda örselenmemesi,

- AGO'da dinlenilmek üzere uzman tarafından hazırlanan çocukların kesinlikle tanımlanan saatte beyanlarının alınması, adli süreçte çocukların uzun zaman bekletilerek ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi,

- Görüşme yapılan bireye Cumhuriyet savcısı, hâkim veya avukat tarafından sorulması istenen suallerin çocuk veya mağdurun yaşı, gelişimi ve fertsel özellikleri dikkate alınarak bizzat uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı tarafından yöneltilmesi,

- Adli görüşme sırasında mağdurun anlatımının suallerle parçalanmaması, kendisini rahat biçimde ifade edebilmesine imkân tanınması gibi ehemmiyetli detaylara yer verilerek adli mercilerin bu hususlarda gereken dikkat ve itinayı göstermeleri istendi.

MAĞDUR VE KABAHAT FAİLLERİ SURAT SURATA GELMİYOR

Hak Bakanlığı tarafından kabahat mağduru çocuklar ve bayanlar ile kırılgan grupların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini rahat sezmeleri emeliyle 2017 senesinde kaptan olarak uygulanan şu anda 95 adliyede bulunan Adli Görüşme Odaları AGO, adli süreçte mağdur ile kabahat faillerinin surat surata gelmelerini yasaklıyor. Mağdurların ikincil mağduriyet ve travma yaşamalarının önüne geçilirken, Türkiye genelindeki 95 AGO’da bugüne kadar 28 bin 32 ifade ve beyan bu biçimde alındı.

İFADE VE BEYANLAR UZMANLAR EŞLİĞİNDE ALINIYOR

Çocuğun üstün bereketi prensibi kapsamında fail ile surat surata gelmesinde mahzur bulunan, öncelikle mağdur, şahit ve kabahate çekilen çocuklar ile cinsel kabahat ve aile içi şiddet kabahati mağdurları ve öteki kırılgan gruba üye mağdurların ifade ve beyanları uzmanlar aracılığı ile AGO’larda alınıyor. Uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar öncelikle yapılan ön görüşme ile mağduru ifade operasyonuna hazırlarken, özel olarak planlanan etraflarda endişe seviyeyi düşürülen mağdurlar uzmanlar aracılığı ile çevrimiçi iletişim ile adli mercilere beyanda bulunuyor. Teknik teçhizatı ile mahkeme salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne SEGBİS sahip odalarda, çocukların adliye civarında kendilerini daha rahat ve iyi sezmeleri için oyuncaklar da bulunuyor. Bu sayede mağdur endişe ve evham taşımadan, maznunla surat surata gelmeden, tesir altında kalmadan ve ikinci bir travma yaşamadan adli süreci bitiriyor.

KABAHAT MAĞDURLARI KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE SEZİYOR

Adli Görüşme Odaları ile kabahat mağduru bayan ve çocuklarla daha sıhhatli ve tehlikesiz bağlantı kurulması kastedilirken, mağdurların korunması, adli süreçte örselenmemeleri, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve haka ulaşımın kuvvetlenmesi amaçlanıyor. Uygulamayla kabahat mağduru bayan ve çocukların kendilerini adliyede daha güvende sezmeleri sağlanıyor.