Son dakika... Bakan Nebati'den önemli açıklamalar

Son dakika... Bakan Nebati'den önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Üreten Kadınlar Buluşması'nda konuştu. Bakan Nebati "Kadın Kooperatiflerimiz için tanımladığımız bu yol, öncelikle 2022’de 81 şehirden 81 marka kooperatifimizi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana Valiliği ziyaretinin ardından ’Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’na katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Nebati, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan mutasyon ataklarıyla demokratik standartların geliştirilmesi, kalkınmanın süratlendirilmesi gibi mevzularda ehemmiyetli mesafeler katedildiğini kaydetti.

Bakan Nebati, "Bir yandan sanayi, erişim ve sağlık altyapımızı geliştirirken, öteki taraftan eğitimde fırsat denkliğinin sağlanması, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması ve istihdam piyasasının iyileştirilmesi güzergahında kayda değer büyümeler sağladık. Ülkemizde her ne kadar popülasyonun takribî yarısını kadınlar oluştursa da ekonomik hayata katılım bakımından erkeklere mukayeseyle hudutlu kaldıklarını görüyoruz. Oysa bizim kadim uygarlığımızda kadınlar da yapım ve ticarette ehemmiyetli bir yere sahip olmuşlardır. Bunun en hoş misali peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice’nin ticaretle uğraşmasıdır. Bizler, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katkı ve katılımlarını umursuyor, bunu daha ileriye taşımak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Ancak elbette kadını, sosyal, kültürel, fıtri tam bağlarından kopararak mutlak ekonomik bir özne olarak da netlikle görmüyoruz. Kadınlarımızın analık yaparken gösterdiği muazzam özbilgi ve aile hayatı içindeki üretken konumu, asla küçümsenemez, asla değersizleştirilemez. ’Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma’ niyetimizin reelleşmesi yolunda, kadınlarımızın ekonomimize giderek artan oranda katkılar sunmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu nedenle, çalışma hayatına katılmak isteyip de muhtelif nedenlerle katılım sağlayamayan kadınlarımızın önündeki manileri kaldırmak bizim en ehemmiyetli görevlerimizden biridir. İktidara geldiğimizde yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş eforuna katılım oranı bugün yüzde 34,9 seviyesine yükselmiş vaziyette. Ancak bu sayıları elbette yeterli bulmuyoruz" dedi.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA MÜTEVECCİH ADIMLAR

İş eforu piyasasında daha faal rol almalarını sağlamak emeliyle kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydeden Bakan Nebati, şöyle konuştu:

"Gerek kamu bankalarımızın kredi programları gerekse Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK gibi müesseselerimizin destek programlarıyla kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kadın istihdamının teşvik edilmesi emeliyle 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden patronlara 24 ile 54 ay zamanınca SGK yardımı sağlıyoruz. KGF Yatırım Destek Koliyi’nden de kadın teşebbüsçülerimizi ve kadın idareyicisi bulunan firmaları yüzde 90 kefalet oranıyla faydalandırıyoruz. Kadın firmalarına finansman ve danışmanlık yardımına müteveccih uygulanan Program kapsamında kadın idareyicisi bulunan şirketlerimize, KGF kefaleti sağlarken, bu firmaların imalatçı ve ihracatçı olmaları halinde kefalet limitini daha da yükseltiyoruz."

’ŞİŞİRİLMİŞ SAYILAR ASLI YANSITMIYOR’

Bakan Nebati, küresel fırsatlardan en iyi biçimde faydalanmak emeliyle kurgulanılan Türkiye Ekonomi Modeli’ni zaferle uygulamaya devam ettiklerini kaydederken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Modelimizin odağında ihracatı, yapımı, istihdamı ve yatırımları artırırken, cari balansı kalıcı olarak kuruluş etmek yer alıyor. Bu sayede makroekonomik ve finansal kararı kuvvetlendirerek küresel değer zincirlerinde yükselmeyi kastediyoruz. Uygulamaya aldığımız Kur Gözetmeli TL Mevduat ve Katılma Hesabı KKM ile YUVAM Hesabı gibi destekleyici seçenek çalgılarla finansal kararı sağlamlaştırdık. 2021 Aralık ayında devreye aldığımız Kur Gözetmeli Mevduat Uygulaması sayesinde Döviz Tevdiat Hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 10 puanın üzerinde eksilmiş; mevduatın vadesi ise 2 katına çıkmıştır. KKM ayrıca döviz kuru kararına da katkı sağlanmıştır. Bununla birlikte, kamuoyundaki bazı spekülatif müzakerelerin aksine bütçeye oluşturduğu maliyet de hudutlu kalmıştır. Nitekim bütçeden Mart ayında 11,7 milyar lira, Nisan ayında 4,6 milyar lira ve Mayıs ayında 4,8 milyar lira olmak üzere toplam 21,1 milyar lira meblağında ödeme asıllaşmıştır. Ayrıca, KKM uygulamasının bütçeye mümkün maliyeti Bakanlığımız tarafından değişik senaryolar dahilinde yakinen takip edilmektedir. Muhtelif mecralarda gündeme getirilen şişirilmiş bazı sayılar aslı yansıtmıyor."

YAPIMIN ARTIRILMASINA MÜTEVECCİH ADIMLAR

Türkiye ekonomi modeliyle ayrıca yapımın çoğaldırılmasına müteveccih adımlar aldıklarını belirten Bakan Nebati, şöyle söyledi:

"Bu kapsamda; ihracatçı firmalarımızla sanayi işletmelerimiz için müesseseler ödentisini 1 puan indirerek beynelmilel rekabetçilik seviyesini artırıyoruz. Kredilerdeki selektif yaklaşımımızla yatırımları desteklemeye müteveccih kredileri önceliklendiriyoruz. Bu çerçevede 60 milyar lira meblağında Hazine destekli KGF kutularını uygulamaya aldık. Eş biçimde ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsçülere uzun vadeli finansman sağlamak üzere 150 milyar ihtimali de hayata geçirdik. Bu adımlara ilave olarak, harcayıcı kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranını yüzde 10’a çıkartarak kredilerin yapıma yönlendirilmesini sağlıyoruz. Bu adımın, aynı zamanda enflasyonla gayret sürecine de katkı sunacağını düşünüyoruz. Öteki yandan, yurttaşlarımızın kazançlarına mukayeseyle fazla borçlanmasının önüne geçmek ve kredi piyasasındaki ısınmanın makro balansları negatif etkilemesini önlemek emeliyle harcayıcı kredilerine müteveccih makro ihtiyati siyaset çerçevesini sıkılaştırdık. Harcayıcı kredilerinde dar kazançlı yurttaşlarımıza müteveccih pozitif ayrımcılık anlayışıyla hareket ediyoruz. Nitekim 50 bin liraya kadar olan kredilerde vade zamanlarını eksiltmedik. Önümüzdeki yarıyılda da mali disiplinden bırakmadan makroekonomik ve finansal kararı gözeterek yurttaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Tasarruflarını ulusal paramız olan Türk lirasında değerlendirmek isteyen yurttaşlarımıza yeni bazı çalgılar da hazırladık. Bu kapsamda, planladığımız Kazanca Endeksli Bonoları GES fertsel yatırımcılarımıza sunuyoruz. Buna müteveccih arzları 15 Haziran’dan itibaren almaya başladık ve önümüzdeki hafta 22 Haziran tarihine kadar arz toplama süreci devam edecek. GES’lerin getirisi senelik asgari yüzde 23,04 olacak ve kupon getirileri yurttaşlarımıza 3 ayda bir ödenecek. Devlet Hava Alanları Firmaları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına göre bu getiri ölçüsünün çoğalma potansiyeli de söz mevzusudur. Bir yandan da ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu geçen hafta aldığı kararla millete taleplerde yurt dışından fon teminini özendirmek, işletmelerin yurt dışında sermaye piyasası taşıtı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek emeliyle alakalı ihraçlarda, tahsil edilen fiyatlarda indirime gidildi. Ayrıca, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı da kurulmuş olup altın sertifikası ihracına ait çalışmalara serilikle başlandı."

"TÜRKİYE, HİÇBİR GÜÇLÜK KARŞISINDA PES ETMEYENLERİN ÜLKESİ"

Türkiye’nin basiretli, ferasetli ve azimli, hiçbir güçlük karşısında asla pes etmeyen insanların ülkesi olduğunu ifade eden Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Bugün tüm dünyada yaşanan bir mutasyon süreci söz mevzusu. Globalleşme karşısında bölgeselleşme meyillerinin çoğaldığı bir yarıyıldan geçiyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı’mızın güçlü liderliğiyle yapım ekonomisi olma yolunda kararlı adımlar atan; yeni yarıyılda oluşan tüm fırsatları değerlendirmek isteyen bir Türkiye’miz var. Elbette hiçbir başkalaşım ve mutasyon süreci kolay olmaz. Bunu en iyi anlayacak bireylerin kadınlarımız olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda ülkemizin doğum sancıları diyebileceğimiz bu başkalaşım süreci, ülkemiz ve insanımız için daha müreffeh, daha hoş yarınlara hamiledir. Türkiye, mevcut potansiyelini, kararlılıkla uyguladığımız siyasetler sayesinde günbegün hayata geçirerek küresel sahnedeki aktifliğini artırma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bizler, tüm gayretlerimizi evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke vazgeçebilmek, Türkiye’mizi küresel arenada hak ettiği yere getirebilmek için veriyoruz. Elbette bu süreçte bize çelme takmak isteyen, önümüze duvar örmek isteyen, inancımızı denetleterek bizi bu yoldan çevirmek isteyenler olacaktır. Ancak unutmayalım ki biz, geçen asrın başında, Ulusal Gayret sürecinde kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekün seferber olmayı öğrenmiş; vatanını hep beraber korunarak galibiyete erişmiş bir halkın torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak netlikle değiliz. Şimdi, bu küresel mutasyon sürecinde de eş bir anlayışla kadınıyla, erkeğiyle, sanayicisi, çiftçisi, esnafı, fiyatlı çalışanıyla el ele verdiğimizde Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir güçlük asla söz mevzusu değildir. Bunun güvenceyi, yakın yarıyılda birliktece elde ettiğimiz sayısız galibiyettir."

’BUGÜN, YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YAPIMA YÖNELMİŞ ÖZ TEHLİKESİZ TÜRKİYE VAR’

Türkiye’nin, dünyanın her köşesine ihracatını attırdığını anlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bugün bir hayli mega altyapı projesini bitirmiş, dünyanın hemen her köşesine yaptığı ihracatını sürekli artıran, insansız hava taşıtları, elektrikli araba ve hatta jet motorları dahil yüksek teknolojili yapıma yönelmiş öz tehlikesiz bir Türkiye’miz var. Bunların tamamı 20 yıl evvel yalnızca hoş birer hayalden ibaretti. Ancak bugün, tüm bunlar bizim somut kazanımlarımızdır. Bugün, yarına dair kurduğumuz tüm hayallerimiz de inancımız, azmimiz ve beraber vereceğimiz çabayla allahın izniyle hep birlikte göreceğiz ki yarın somut birer kazanıma dönüşecektir. Ülkemizin bu ekonomi seferberliğinde, kadınlarımız ve kadın teşebbüsçülerimizin çok ehemmiyetli bir rol ifa edeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bizler, ülkemizin yarınları için üreten, ihracat yapan, istihdamı artıran, ülkemiz için taş taş üstüne koyan her kim varsa onun yanında olmaya ve gereken tüm yardımı vermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın her alanda, evinde, dükkanında, sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olmaları için önlerini açmayı da kesintisiz sürdüreceğiz. İdeallerine erişen, mutlu bir cemiyet inşa etme yolunda kadınlarımızın ülkemize, ekonomimize ve insanımıza sunacağı daha bir hayli katkının olacağından hiçbir kuşku dinlemiyorum. Her güçlükle birlikte bir kolaylığın olduğunu öğrenerek yolumuzda azimle ilerlemeye devam edeceğiz."